Groen en Ecolo dienden in het voorjaar al een voorstel van ordonnantie in om in het hele gewest een zone 30 in te voeren, merken de groenen op. Minister Pascal Smet (SP.A) en staatssecretaris Debaets (CD&V) waren aanvankelijk sceptisch ten aanzien van ons voorstel, maar Groen is tevreden dat zij het voorstel nu wel genegen zijn.

'Wordt het nieuwe plan over de zone 30 van Smet en Debaets het zoveelste verkeersveiligheidsplan dat dode letter blijft?', vraagt Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid voor N-VA, zich af. 'Brussel kent vele verkeersveiligheidsplannen die gewoonweg niet worden uitgevoerd. Zo voorzag het actieplan verkeersveiligheid uit 2011 reeds dat zones 30 moesten worden ingevoerd in de woonwijken, terwijl de hoofdwegen en belangrijke verkeersassen een hogere snelheid (50 of 70 km/u) behouden. Nu willen Smet en Debaets een algemene zone 30 opleggen, maar of zo'n verplichting iets zal uitmaken blijft de vraag. Zolang de gemeenten bevoegd blijven, zijn de gewestelijke plannen een maat voor niets.'

Voor N-VA is het primordiaal dat er een duidelijke wegenhiërarchisering gemaakt wordt, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de hoofdwegen waar het verkeer vlot moet kunnen rijden en de wijkwegen waar een zone 30 wordt ingevoerd. Het volstaat niet om gewoonweg heel het gewest zone 30 te maken, vindt Van Achter.

Er moet een gewestelijk plan komen dat een eenduidige en uniforme inrichting van de zones 30 voor alle wijken in het gewest oplegt. Bovendien roept ze minister Smet en staatssecretaris Debaets op de zwarte verkeerspunten in het gewest aan te pakken. De studie die oplossingen beschrijft voor de 30 meest zwarte verkeerspunten in ons gewest (waaronder de Haachtsesteenweg en het Meiserplein), blijft tot op heden onvoldoende uitgevoerd, klaagt ze aan.

Ook MR-fractieleider Vincent De Wolf is sceptisch over het plan van Smet en Debaets. Hij stelt zich vragen over de middelen om de snelheidsbeperking te controleren en over de kosten voor de aanpassingen van de lokale en gewestwegen ten voordele van de zwakke weggebruikers. 'Ik ben er niet van overtuigd dat een veralgemeende zone 30 in alle wijken de aangewezen oplossing is. Er moet een diepgaande studie uitgevoerd worden over de gevolgen voor de verzadiging en de doorstroming tussen de verschillende waken'.

Groen en Ecolo dienden in het voorjaar al een voorstel van ordonnantie in om in het hele gewest een zone 30 in te voeren, merken de groenen op. Minister Pascal Smet (SP.A) en staatssecretaris Debaets (CD&V) waren aanvankelijk sceptisch ten aanzien van ons voorstel, maar Groen is tevreden dat zij het voorstel nu wel genegen zijn. 'Wordt het nieuwe plan over de zone 30 van Smet en Debaets het zoveelste verkeersveiligheidsplan dat dode letter blijft?', vraagt Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid voor N-VA, zich af. 'Brussel kent vele verkeersveiligheidsplannen die gewoonweg niet worden uitgevoerd. Zo voorzag het actieplan verkeersveiligheid uit 2011 reeds dat zones 30 moesten worden ingevoerd in de woonwijken, terwijl de hoofdwegen en belangrijke verkeersassen een hogere snelheid (50 of 70 km/u) behouden. Nu willen Smet en Debaets een algemene zone 30 opleggen, maar of zo'n verplichting iets zal uitmaken blijft de vraag. Zolang de gemeenten bevoegd blijven, zijn de gewestelijke plannen een maat voor niets.' Voor N-VA is het primordiaal dat er een duidelijke wegenhiërarchisering gemaakt wordt, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de hoofdwegen waar het verkeer vlot moet kunnen rijden en de wijkwegen waar een zone 30 wordt ingevoerd. Het volstaat niet om gewoonweg heel het gewest zone 30 te maken, vindt Van Achter. Er moet een gewestelijk plan komen dat een eenduidige en uniforme inrichting van de zones 30 voor alle wijken in het gewest oplegt. Bovendien roept ze minister Smet en staatssecretaris Debaets op de zwarte verkeerspunten in het gewest aan te pakken. De studie die oplossingen beschrijft voor de 30 meest zwarte verkeerspunten in ons gewest (waaronder de Haachtsesteenweg en het Meiserplein), blijft tot op heden onvoldoende uitgevoerd, klaagt ze aan. Ook MR-fractieleider Vincent De Wolf is sceptisch over het plan van Smet en Debaets. Hij stelt zich vragen over de middelen om de snelheidsbeperking te controleren en over de kosten voor de aanpassingen van de lokale en gewestwegen ten voordele van de zwakke weggebruikers. 'Ik ben er niet van overtuigd dat een veralgemeende zone 30 in alle wijken de aangewezen oplossing is. Er moet een diepgaande studie uitgevoerd worden over de gevolgen voor de verzadiging en de doorstroming tussen de verschillende waken'.