De twee kerncentrales hadden eerst in 2015 dicht gemoeten, maar omdat de bevoorradingszekerheid in het gedrang kwam werd toen beslist om hun levensduur met tien jaar te verlengen. Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vochten de wet die de verlening regelde aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze kloegen aan dat verlenging niet is voorafgegaan door een milieueffectrapportering en inspraakprocedure. (Belga)

De twee kerncentrales hadden eerst in 2015 dicht gemoeten, maar omdat de bevoorradingszekerheid in het gedrang kwam werd toen beslist om hun levensduur met tien jaar te verlengen. Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vochten de wet die de verlening regelde aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze kloegen aan dat verlenging niet is voorafgegaan door een milieueffectrapportering en inspraakprocedure. (Belga)