Op het einde van de lagere school heeft gemiddeld 16 procent van de leerlingen in Vlaanderen een of meer jaren vertraging, en 29 procent op het einde van de middelbare school. Met die cijfers slaat Vlaanderen in Europa geen goed figuur. Leerlingen met leerachterstand verlaten het secundair onderwijs ook meer zonder diploma.

'Zittenblijven mag geen optie meer zijn', zegt Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V): 'Dat kan alleen nog in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een kind heel lang afwezig is geweest wegens ziekte. Maar als een heel schooljaar met een leerling gewerkt is, moet zo'n negatieve ervaring vermeden worden. Dat kan met een andere leerwijze of een ander leertraject, een tweede leerkans voor zaken die een leerlingen onvoldoende onder de knie heeft, of een zomerschool met extra leerkansen.'

Helsen hield mee de pen vast van een visienota van de CD&V over de hervorming van het secundair onderwijs. Differentiatie' en 'breed evalueren' vormen volgens haar het alternatief voor 'een selectie op basis van tekorten van leerlingen'. Onderwijsloopbaanbegeleiding en ouderbetrokkenheid zijn andere slagwoorden.

De visienota van CD&V is de neerslag van een luisterronde die Helsen in april en mei samen met de studiedienst van haar partij organiseerde in het secundair onderwijs in de vijf Vlaamse provincies. CD&V zal er in de komende maanden het debat met minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) mee stofferen.

Te veel kennis
Tijdens de luisterronde legden een 500-tal directieleden, leerkrachten, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties hun bekommernissen en suggesties voor. Dat resulteerde in tien prioritaire aandachtspunten. Zo wordt geoordeeld dat het onderwijs te veel op kennis en te weinig op de competenties van leerlingen gericht is.

Techniek zou ook meer aan bod moeten komen in de algemene vorming. Scholen worstelen voorts met een toenemend aantal zorgvragen. De veranderende houding en leefwereld van jongeren, schoolmoeheid en het feit dat 15 procent van de leerlingen het secundair onderwijs zonder kwalificatie of diploma verlaat, zijn andere punten van zorg.

Bij de studie(keuze)begeleiding van leerlingen ligt de klemtoon nu ook meer op het halen van leerplandoelstellingen dan op de mogelijkheden van de leerlingen. Vraagtekens worden eveneens geplaatst bij het profiel van studenten die voor de leerkrachtenopleiding kiezen en de intellectuele bagage van jonge leerkrachten. Klassieke klachten gaan over de ingewikkelde regelgeving en de verouderde schoolinfrastructuur. (PAM)

Op het einde van de lagere school heeft gemiddeld 16 procent van de leerlingen in Vlaanderen een of meer jaren vertraging, en 29 procent op het einde van de middelbare school. Met die cijfers slaat Vlaanderen in Europa geen goed figuur. Leerlingen met leerachterstand verlaten het secundair onderwijs ook meer zonder diploma. 'Zittenblijven mag geen optie meer zijn', zegt Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V): 'Dat kan alleen nog in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een kind heel lang afwezig is geweest wegens ziekte. Maar als een heel schooljaar met een leerling gewerkt is, moet zo'n negatieve ervaring vermeden worden. Dat kan met een andere leerwijze of een ander leertraject, een tweede leerkans voor zaken die een leerlingen onvoldoende onder de knie heeft, of een zomerschool met extra leerkansen.' Helsen hield mee de pen vast van een visienota van de CD&V over de hervorming van het secundair onderwijs. Differentiatie' en 'breed evalueren' vormen volgens haar het alternatief voor 'een selectie op basis van tekorten van leerlingen'. Onderwijsloopbaanbegeleiding en ouderbetrokkenheid zijn andere slagwoorden. De visienota van CD&V is de neerslag van een luisterronde die Helsen in april en mei samen met de studiedienst van haar partij organiseerde in het secundair onderwijs in de vijf Vlaamse provincies. CD&V zal er in de komende maanden het debat met minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) mee stofferen. Te veel kennis Tijdens de luisterronde legden een 500-tal directieleden, leerkrachten, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties hun bekommernissen en suggesties voor. Dat resulteerde in tien prioritaire aandachtspunten. Zo wordt geoordeeld dat het onderwijs te veel op kennis en te weinig op de competenties van leerlingen gericht is. Techniek zou ook meer aan bod moeten komen in de algemene vorming. Scholen worstelen voorts met een toenemend aantal zorgvragen. De veranderende houding en leefwereld van jongeren, schoolmoeheid en het feit dat 15 procent van de leerlingen het secundair onderwijs zonder kwalificatie of diploma verlaat, zijn andere punten van zorg. Bij de studie(keuze)begeleiding van leerlingen ligt de klemtoon nu ook meer op het halen van leerplandoelstellingen dan op de mogelijkheden van de leerlingen. Vraagtekens worden eveneens geplaatst bij het profiel van studenten die voor de leerkrachtenopleiding kiezen en de intellectuele bagage van jonge leerkrachten. Klassieke klachten gaan over de ingewikkelde regelgeving en de verouderde schoolinfrastructuur. (PAM)