"Veel patiënten zouden niet liever willen dat ook leken, die hen pastoraal bijstaan, hen de ziekenzalving zouden geven. Die vraag krijgt echter geen antwoord", aldus Vandenhoeck. De cijfers spreken nochtans voor zich. "Momenteel zijn nog slechts 45 priesters actief in de voorzieningen in de gezondheidszorg in Vlaanderen. Almaar meer pastorale teams in ziekenhuizen hebben geen priester meer in dienst en ook het oproepen van een externe priester wordt moeilijker." Dat heeft gevolgen voor de bediening van de ziekenzalving, voor de eucharistie en voor de biecht. Die sacramenten verdwijnen uit de ziekenhuizen. Vandenhoeck ziet de toekomst van de ziekenzalving somber in. "De kans dat de Kerk als instituut hier iets aan zal doen in termen van openstelling van het ambt of mandatering van de leken, lijkt klein. De ruimte die ontstaat voor andere rituelen zal des te groter zijn." (JDE)

"Veel patiënten zouden niet liever willen dat ook leken, die hen pastoraal bijstaan, hen de ziekenzalving zouden geven. Die vraag krijgt echter geen antwoord", aldus Vandenhoeck. De cijfers spreken nochtans voor zich. "Momenteel zijn nog slechts 45 priesters actief in de voorzieningen in de gezondheidszorg in Vlaanderen. Almaar meer pastorale teams in ziekenhuizen hebben geen priester meer in dienst en ook het oproepen van een externe priester wordt moeilijker." Dat heeft gevolgen voor de bediening van de ziekenzalving, voor de eucharistie en voor de biecht. Die sacramenten verdwijnen uit de ziekenhuizen. Vandenhoeck ziet de toekomst van de ziekenzalving somber in. "De kans dat de Kerk als instituut hier iets aan zal doen in termen van openstelling van het ambt of mandatering van de leken, lijkt klein. De ruimte die ontstaat voor andere rituelen zal des te groter zijn." (JDE)