Eind augustus besliste het Overlegcomité om zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren in de strijd tegen het coronavirus. Maar eerst moesten nog enkele adviezen worden ingewonnen, waaronder van de NAR, waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn. Uit het advies blijkt dat de werkgevers sancties willen invoeren voor vaccinweigeraars.

Sancties

Er wordt voorzien in een drietrapsraket. Na de invoering van de vaccinatieplicht kan een korte overgangsperiode van twee of drie maanden worden ingelast, waarin het zorgpersoneel zich volledig kan laten vaccineren. Als dat na die overgangsperiode niet is gebeurd, kan de samenwerking zonder bezol­diging voor maximaal zes maanden opgeschort worden. Als een per­soneelslid daarna nog altijd een vaccinatie weigert, kan het arbeidscontract worden verbroken.

Cloet schaart zich achter het advies. Volgens de werkgevers moeten sancties worden gekoppeld aan een vaccinweigering, omdat 'het systeem anders niet werkt en inefficiënt is'.

Het is nu aan de regering van premier Alexander De Croo om daarover definitieve knopen door te hakken.

Vakbonden reageren

Een en ander valt niet in goede aarde bij de vakbonden. 'Het is erg schokkend dat men meteen met sancties uitpakt', aldus Mark Selleslach, nationaal secretaris van ACV Puls. 'Zeker op een moment dat het in de ziekenhuissector nog alle hens aan dek is. De boodschap "We gaan je gewoon buitengooien" is dan ook zeer ongepast.'

De christelijke vakbond onderstreept verder dat de meeste mensen in de zorgsector intussen gevaccineerd zijn. 'Het merendeel van de vaccinweigeraars doet dat omwille van medische redenen', klinkt het.

Ook de socialistische vakbond BBTK benadrukt dat intussen in veel ziekenhuizen 99 procent van het personeel volledig gevaccineerd is. 'We hebben al een groot personeelstekort, dus wij pleiten ervoor om mensen persoonlijk aan te spreken en hen te motiveren om zich alsnog te laten vaccineren in plaats van te dreigen met schorsing of ontslag', aldus Jan-Piet Bauwens, nationaal secretaris bij het BBTK.

Eind augustus besliste het Overlegcomité om zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren in de strijd tegen het coronavirus. Maar eerst moesten nog enkele adviezen worden ingewonnen, waaronder van de NAR, waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn. Uit het advies blijkt dat de werkgevers sancties willen invoeren voor vaccinweigeraars. Er wordt voorzien in een drietrapsraket. Na de invoering van de vaccinatieplicht kan een korte overgangsperiode van twee of drie maanden worden ingelast, waarin het zorgpersoneel zich volledig kan laten vaccineren. Als dat na die overgangsperiode niet is gebeurd, kan de samenwerking zonder bezol­diging voor maximaal zes maanden opgeschort worden. Als een per­soneelslid daarna nog altijd een vaccinatie weigert, kan het arbeidscontract worden verbroken. Cloet schaart zich achter het advies. Volgens de werkgevers moeten sancties worden gekoppeld aan een vaccinweigering, omdat 'het systeem anders niet werkt en inefficiënt is'. Het is nu aan de regering van premier Alexander De Croo om daarover definitieve knopen door te hakken. Een en ander valt niet in goede aarde bij de vakbonden. 'Het is erg schokkend dat men meteen met sancties uitpakt', aldus Mark Selleslach, nationaal secretaris van ACV Puls. 'Zeker op een moment dat het in de ziekenhuissector nog alle hens aan dek is. De boodschap "We gaan je gewoon buitengooien" is dan ook zeer ongepast.' De christelijke vakbond onderstreept verder dat de meeste mensen in de zorgsector intussen gevaccineerd zijn. 'Het merendeel van de vaccinweigeraars doet dat omwille van medische redenen', klinkt het. Ook de socialistische vakbond BBTK benadrukt dat intussen in veel ziekenhuizen 99 procent van het personeel volledig gevaccineerd is. 'We hebben al een groot personeelstekort, dus wij pleiten ervoor om mensen persoonlijk aan te spreken en hen te motiveren om zich alsnog te laten vaccineren in plaats van te dreigen met schorsing of ontslag', aldus Jan-Piet Bauwens, nationaal secretaris bij het BBTK.