De sterftecijfers van 2020 liggen hoger dan verwacht en duiden op zeven procent oversterfte. Statistiek Vlaanderen waarschuwt dat het gaat om cijfers van het totaal aantal overlijdens door alle doodsoorzaken en niet enkel door het coronavirus. Toch piekte de oversterfte vooral in april, november en december, drie maanden waarin het virus stevig om zich heen greep. Vooral personen in de leeftijdscategorie 75+ zijn extra kwetsbaar voor de ziekte. Het aantal 75-plussers kwam dan ook vaker te sterven. Hierdoor weegt hun aandeel binnen de sterftecijfers zwaarder door en daalde het aandeel van de vroegtijdige sterfte in 2020. Dit slaat op mensen die overlijden voor de leeftijd van 75 jaar. In 2020 was 26 procent van de overledenen jonger dan 75 jaar. Bovendien valt de regionale variatie in ons land op. Zo waren er in Vlaanderen bijna elf overlijdens per 1.000 inwoners, terwijl dit in Wallonië en Brussel respectievelijk op ongeveer twaalf en negen overlijdens kwam te liggen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er de laatste jaren een verjonging van de bevolking, wat het lagere cijfer verklaart. Maar ook binnen Vlaanderen variëren de cijfers. Vooral steden en gemeenten met een oudere bevolking tekenen meer overlijdens op. Het was vorig jaar ook voor het eerst sinds voor het jaar 2000 dat er meer overlijdens waren dan geboorten. In de jaren tussen 2000 en 2019 was dit dus niet het geval en was er telkens wel een positief natuurlijk saldo. Dat krijg je wanneer je het het aantal overlijdens aftrekt van het aantal geboorten. (Belga)

De sterftecijfers van 2020 liggen hoger dan verwacht en duiden op zeven procent oversterfte. Statistiek Vlaanderen waarschuwt dat het gaat om cijfers van het totaal aantal overlijdens door alle doodsoorzaken en niet enkel door het coronavirus. Toch piekte de oversterfte vooral in april, november en december, drie maanden waarin het virus stevig om zich heen greep. Vooral personen in de leeftijdscategorie 75+ zijn extra kwetsbaar voor de ziekte. Het aantal 75-plussers kwam dan ook vaker te sterven. Hierdoor weegt hun aandeel binnen de sterftecijfers zwaarder door en daalde het aandeel van de vroegtijdige sterfte in 2020. Dit slaat op mensen die overlijden voor de leeftijd van 75 jaar. In 2020 was 26 procent van de overledenen jonger dan 75 jaar. Bovendien valt de regionale variatie in ons land op. Zo waren er in Vlaanderen bijna elf overlijdens per 1.000 inwoners, terwijl dit in Wallonië en Brussel respectievelijk op ongeveer twaalf en negen overlijdens kwam te liggen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er de laatste jaren een verjonging van de bevolking, wat het lagere cijfer verklaart. Maar ook binnen Vlaanderen variëren de cijfers. Vooral steden en gemeenten met een oudere bevolking tekenen meer overlijdens op. Het was vorig jaar ook voor het eerst sinds voor het jaar 2000 dat er meer overlijdens waren dan geboorten. In de jaren tussen 2000 en 2019 was dit dus niet het geval en was er telkens wel een positief natuurlijk saldo. Dat krijg je wanneer je het het aantal overlijdens aftrekt van het aantal geboorten. (Belga)