Politici zeggen wat ze na de verkiezingen willen doen, en onafhankelijke experts rekenen uit wat die voorstellen gaan kosten: het is een goed, simpel en helder idee, en toch kreeg het de laatste dagen veel kritiek. Het Planbureau stelde afgelopen vrijdag zijn 'doorrekening' van een rist voorstellen van de politieke partijen voor, van een lagere personenbelasting over goedkopere geneesmiddelen of het openhouden van twee gigawatt aan kerncentrales tot een verhoging van het leefloon.
...