'De Vlaamse ministers raken het nergens over eens, stellen allerlei dossiers uit, en komen maar heel langzaam tot een besluit', zegt Sas van Rouveroij. 'Het gevolg is dat veel voorstellen pas nu, net voor het reces, op een drafje kunnen worden behandeld. Er is niet eens genoeg tijd meer om het hoogstnodige bij te sturen.'

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft op de valreep 7,5 miljoen euro extra binnengehaald voor de cultuursubsidies. Tevreden?

Sas van Rouveroij: Het is terecht dat organisaties die een positief advies krijgen daar financieel voor worden beloond. Alleen was het verstandiger geweest als de Vlaamse regering daar wat eerder over had nagedacht. Ingrid Lieten had het extra geld voor het derde net van de VRT bijvoorbeeld kunnen uitsparen ten voordele van het cultuurbudget. Onderschat niet hoeveel je kunt doen door middelen tussen de verschillende bevoegdheden door te schuiven. Alleen is dat in deze regering niet haalbaar, want ze bestaat uit individuen die elk op hun eigen terrein hun plan proberen te trekken en niet samenwerken. Dat komt doordat de politieke doelstellingen van de drie regeringspartners onverzoenbaar zijn.

Dat komt toch wel vaker voor in een coalitieregering,

Van Rouveroij: Ja, maar deze heeft ook nog eens een erg slecht regeerakkoord. Af en toe geeft een van de coalitiepartners wel blijk van voortschrijdend inzicht in een bepaald dossier, maar doordat ze niet overeenkomen wordt er niets bijgestuurd. Dus blijven ze dat slechte regeerakkoord verder uitvoeren.

Werd ook Ingrid Lieten door een voortschrijdend inzicht gedreven toen ze de beslissing van Joke Schauvliege aanviel om het winkelcomplex Uplace een milieuvergunning te geven?

Van Rouveroij: Dat was van een totaal andere orde. In de vorige regering zijn er zes beslissingen genomen die Uplace mogelijk hebben gemaakt, en in de huidige regering zelfs al zeventien. Als je ook maar een beetje respect voor de rechtsstaat hebt, kun je het dan als loyale coalitiepartner niet meer maken om op je woord terug te komen. Ook niet tegenover de private partners met wie de overheid samenwerkt. Niet alleen de partners in Uplace maar alle bedrijven die kandidaat kunnen zijn om samen met de overheid brownfields te ontwikkelen of initiatieven te nemen op het vlak van sociale huisvesting, gezondheidszorg of onderwijs. Als Peeters II dus een investeringsregering wil zijn, zou Ingrid Lieten beter twee keer nadenken voor ze uitspraken doet die investeerders afschrikt. Zelf ben ik geen groot pleitbezorger van Uplace op zich, maar wel van rechtszekerheid. (AP)

'De Vlaamse ministers raken het nergens over eens, stellen allerlei dossiers uit, en komen maar heel langzaam tot een besluit', zegt Sas van Rouveroij. 'Het gevolg is dat veel voorstellen pas nu, net voor het reces, op een drafje kunnen worden behandeld. Er is niet eens genoeg tijd meer om het hoogstnodige bij te sturen.'Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft op de valreep 7,5 miljoen euro extra binnengehaald voor de cultuursubsidies. Tevreden?Sas van Rouveroij: Het is terecht dat organisaties die een positief advies krijgen daar financieel voor worden beloond. Alleen was het verstandiger geweest als de Vlaamse regering daar wat eerder over had nagedacht. Ingrid Lieten had het extra geld voor het derde net van de VRT bijvoorbeeld kunnen uitsparen ten voordele van het cultuurbudget. Onderschat niet hoeveel je kunt doen door middelen tussen de verschillende bevoegdheden door te schuiven. Alleen is dat in deze regering niet haalbaar, want ze bestaat uit individuen die elk op hun eigen terrein hun plan proberen te trekken en niet samenwerken. Dat komt doordat de politieke doelstellingen van de drie regeringspartners onverzoenbaar zijn. Dat komt toch wel vaker voor in een coalitieregering,Van Rouveroij: Ja, maar deze heeft ook nog eens een erg slecht regeerakkoord. Af en toe geeft een van de coalitiepartners wel blijk van voortschrijdend inzicht in een bepaald dossier, maar doordat ze niet overeenkomen wordt er niets bijgestuurd. Dus blijven ze dat slechte regeerakkoord verder uitvoeren.Werd ook Ingrid Lieten door een voortschrijdend inzicht gedreven toen ze de beslissing van Joke Schauvliege aanviel om het winkelcomplex Uplace een milieuvergunning te geven?Van Rouveroij: Dat was van een totaal andere orde. In de vorige regering zijn er zes beslissingen genomen die Uplace mogelijk hebben gemaakt, en in de huidige regering zelfs al zeventien. Als je ook maar een beetje respect voor de rechtsstaat hebt, kun je het dan als loyale coalitiepartner niet meer maken om op je woord terug te komen. Ook niet tegenover de private partners met wie de overheid samenwerkt. Niet alleen de partners in Uplace maar alle bedrijven die kandidaat kunnen zijn om samen met de overheid brownfields te ontwikkelen of initiatieven te nemen op het vlak van sociale huisvesting, gezondheidszorg of onderwijs. Als Peeters II dus een investeringsregering wil zijn, zou Ingrid Lieten beter twee keer nadenken voor ze uitspraken doet die investeerders afschrikt. Zelf ben ik geen groot pleitbezorger van Uplace op zich, maar wel van rechtszekerheid. (AP)