Van Besien was in het VTM-nieuws bijzonder scherp voor CD&V. De Groen-voorzitter betreurt dat, hoewel de campagne heel inhoudelijk was - 'een feest van de democratie', de regeringsvorming volgens hem vooral heel strategisch van aard is.

Bocht

'In de campagne zei CD&V het sociale alternatief voor N-VA te zijn, dat volgens hen veel te hardvochtig is,' zo herinnert Van Besien zich. 'Na de verkiezingen gaan zij, zonder dat er enig programma op tafel ligt, een Vlaamse regering vormen met die N-VA. Dat is een bocht.'

Een en ander is voor de Groen-voorzitter het bewijs dat 'de progressieve kiezers bij CD&V nog maar weinig te zoeken hebben.'

'CD&V bedriegt zichzelf,' vindt hij. 'De verklaring die N-VA en CD&V samen hebben afgelegd (afgelopen vrijdag, nvdr.), was van een onmogelijke nietszeggendheid. Op basis daarvan zeggen dat ze samen gaan met N-VA, dat is gewoon vastklampen aan de macht.'

Niet logisch

'Als je kijkt naar de verkiezingscampagne, vind ik dat ze hier zonder enige inhoudelijke basis - ze weten niet wat ze gaan doen - kiezen voor de N-VA.' Volgens Van Besien is die keuze van CD&V niet logisch, gezien de standpunten die CD&V tijdens de campagne verdedigde.

Van Besien vindt het logischer om alles samen te bekijken om ervoor te zorgen dat de verschillende regeerprogramma's elkaar versterken en niet tegenwerken - 'iets wat CD&V overigens tot voor kort ook zelf zei'.

Federaal

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever aangaf dat het 'niet uitgesloten' is dat zijn partij en CD&V elkaar ook 'op federaal terrein zullen aantreffen', verbaast Van Besien.

'We hebben in de campagne toch gehoord dat N-VA wil snoeien in de sociale zekerheid en dat CD&V daar absoluut niet mee akkoord is? Met welk gemeenschappelijk programma zouden zij dan naar zo'n federale regering stappen? Dat is mij totaal onduidelijk.'

Brussel

Van Besien ging ook in op de Brusselse formatie, waar Open VLD, SP.A en CD&V samen de Nederlandstalige coalitiepartners willen worden. Volgens de Groen-voorzitter ligt een paarsgroene Open VLD-SP.A-Groen-coalitie meer voor de hand. 'De kiezer heeft die logische coalitie naar voren geschoven.'

Dat in plaats van Groen voor CD&V gekozen wordt, neemt Van Besien vooral de SP.A 'een beetje kwalijk'.

Van Besien was in het VTM-nieuws bijzonder scherp voor CD&V. De Groen-voorzitter betreurt dat, hoewel de campagne heel inhoudelijk was - 'een feest van de democratie', de regeringsvorming volgens hem vooral heel strategisch van aard is.Bocht'In de campagne zei CD&V het sociale alternatief voor N-VA te zijn, dat volgens hen veel te hardvochtig is,' zo herinnert Van Besien zich. 'Na de verkiezingen gaan zij, zonder dat er enig programma op tafel ligt, een Vlaamse regering vormen met die N-VA. Dat is een bocht.' Een en ander is voor de Groen-voorzitter het bewijs dat 'de progressieve kiezers bij CD&V nog maar weinig te zoeken hebben.''CD&V bedriegt zichzelf,' vindt hij. 'De verklaring die N-VA en CD&V samen hebben afgelegd (afgelopen vrijdag, nvdr.), was van een onmogelijke nietszeggendheid. Op basis daarvan zeggen dat ze samen gaan met N-VA, dat is gewoon vastklampen aan de macht.'Niet logisch 'Als je kijkt naar de verkiezingscampagne, vind ik dat ze hier zonder enige inhoudelijke basis - ze weten niet wat ze gaan doen - kiezen voor de N-VA.' Volgens Van Besien is die keuze van CD&V niet logisch, gezien de standpunten die CD&V tijdens de campagne verdedigde.Van Besien vindt het logischer om alles samen te bekijken om ervoor te zorgen dat de verschillende regeerprogramma's elkaar versterken en niet tegenwerken - 'iets wat CD&V overigens tot voor kort ook zelf zei'. FederaalDat N-VA-voorzitter Bart De Wever aangaf dat het 'niet uitgesloten' is dat zijn partij en CD&V elkaar ook 'op federaal terrein zullen aantreffen', verbaast Van Besien. 'We hebben in de campagne toch gehoord dat N-VA wil snoeien in de sociale zekerheid en dat CD&V daar absoluut niet mee akkoord is? Met welk gemeenschappelijk programma zouden zij dan naar zo'n federale regering stappen? Dat is mij totaal onduidelijk.' BrusselVan Besien ging ook in op de Brusselse formatie, waar Open VLD, SP.A en CD&V samen de Nederlandstalige coalitiepartners willen worden. Volgens de Groen-voorzitter ligt een paarsgroene Open VLD-SP.A-Groen-coalitie meer voor de hand. 'De kiezer heeft die logische coalitie naar voren geschoven.' Dat in plaats van Groen voor CD&V gekozen wordt, neemt Van Besien vooral de SP.A 'een beetje kwalijk'.