De Vlaamse en federale regering toonden zich bij de begrotingscontroleeensgezinder dan ooit. Vanwaar de plotse omslag?

'Dat kwam voor mij niet zo plots. Ik ben nu al enkele jaren partijvoorzitter, ik weet hoe dat gaat. In aanloop naar een begrotingscontrole waait er altijd veel stof. Ik wacht eerst de cijfertabellen af.

Erik Meynen
© Erik Meynen

Wij hebben onze lijn kunnen aanhouden: welzijn, onderwijs en sociale zekerheid blijven gevrijwaard van extra inspanningen. De coalitiepartners hebben daar respect voor getoond. Je kan daar alleen maar blij mee zijn. Het is al anders geweest, de federale regering heeft niet zomaar de bijnaam kibbelkabinet.'

Heeft de geplande verzoeningsvergaderingtussen de N-VA- en CD&V-top al plaatsgevonden?

'Ik doe geen uitspraken over bilaterale gesprekken met partijen.

Er werd geen boom gevonden om Kumbaya onder te zingen, staat op de website Newsmonkey.

Wouter Beke, Belga
Wouter Beke © Belga

'Ik doe daar geen uitspraken over (lacht). Kijk, deze regering is geen Valentijnsregering, net zoals ook de regering-Di Rupo dat niet was. Maar ze doet wel wat noodzakelijk is. De pensioenhervormingbijvoorbeeld. We hervormenaan de ene kant, de wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog, én we stellen aan de andere kant extra middelen ter beschikking.

De laagste pensioenen gaan met 2 procent omhoog.Dat is het enige juiste antwoord op deze uitdaging.'

Vóór de verkiezingen sprak niemand over het verhogen van de wettelijkepensioenleeftijd.

'Onze gemiddelde levensverwachting stijgt jaarlijks met één seizoen. Wie even nadenkt, voelt wel dat er iets moet gebeuren. We behouden wel het principe van 45 jaar werken voor eenvolwaardig pensioen. En we voorzien uitzonderingen voor zware beroepen.

De finaliteit van een maatregel is altijd het belangrijkste: dat is ons sociaal systeem betaalbaar te houden.'

Het debat dat er nu aankomt, is dat van de tax shift, de verschuiving van de belastingen. Hoe ziet uw partij dat?

Erik Meynen
© Erik Meynen

'Als we verder willen inzetten op jobcreatie en economische groei, de basis van onze sociale welvaart, dan moeten de lasten op arbeid verder naar beneden.We hebben al inspanningen in die richting gedaan, maar we moeten nog meer doen. Dat is een absolute prioriteit voor ons.'

In welke richting moeten de lastenverschuiven?

'Dat gaat over drie componenten: vermogensinkomsten, ecofiscaliteit en consumptie. Dat is de definitie van een tax shift, en wij houden daaraan vast. De premier heeft beloofd hier na de vakantiewerk van te maken om tegen de zomer te landen. Ik geloof hem.'

Wat zegt u van een kilometerheffingop personenwagens?

'(kort) Ecofiscaliteit is één van de drie componenten.

Is de tax shift ook een kwestie van geloofwaardigheid? Uw partij moet al een indexsprong slikken.

'Men moet het verhaal eerlijk vertellen.We voeren een indexsprong door, maar we compenseren dat meteen door de nettolonen te verhogen (verhoging forfaitaire aftrek beroepskosten,red). Een werknemer met een laag inkomen houdt nu netto meer over.'

Die verhoging komt neer op 150 euro per jaar, terwijl uw partij vóór de verkiezingen 700 euro beloofde.

'Dat verhaal is nog niet ten einde. Als ik spreek over een nieuwe verlaging van de lasten op arbeid, dan is dat voor zowel werkgever als werknemer. We voorzien ook compensaties voor mensen die niet werken: de uitkeringen en de laagste pensioenen gaan omhoog.'

Het verschil tussen wat beloofd wordt vóór de verkiezingen en wat uiteindelijk gerealiseerd wordt, is toch groot.

Professor Gert Peersman vergeleek de partijprogramma's en het regeerakkoord: dat van CD&V sluit er het dichtst bij aan'

'Je moet in België een coalitie vormen: je kan dus niet je volledige programma uitvoeren. Je moet ook rekening houden met de wijzigende economische context. Maar professor Gert Peersman heeft een vergelijking gemaakt tussen de partijprogramma's en het regeerakkoord. Wel, het programma van CD&V sluit daar het dichtst bij aan.'

En toch heeft uw achterban het moeilijk met deze regeringen, getuige hun aanwezigheid op de grootschalige betogingen.

'De waarheid is genuanceerder dan wat er op de betogingen verteld wordt. Ik hoor daar bijvoorbeeld nooit zeggen dat wij de uitkeringen en de laagste pensioenen optrekken. De vakbonden verdedigen natuurlijk hun belangen, ik begrijp dat ook. Maar wij verdedigen het algemeen belang. Je moet eerst groeien vooraleer je kan herverdelen.

Ik heb ook al vele ongeruste mails gekregen. Als ik de mensen dan uitleg waarom wij deze maatregelen nemen, dan krijg ik telkens dezelfde reactie: "Bedankt voor de info, alleen jammer dat dat niet publiek verteld wordt'.'

Dat brengt ons tot de kritiek dat uw partij te weinig durft opkomen voor het regeringsbeleid.

'Dat is klinkklare onzin. Sommigen vinden zelfs dat we te veel aanwezig zijn.

Uw vicepremier Kris Peeters krijgt daarvoor de volle lading.

Wouter Beke (R) en Kris Peeters, Belga Image
Wouter Beke (R) en Kris Peeters © Belga Image

'En zeer onterecht. Geen minister heeft al meer uitgevoerd van het regeerakkoord dan Kris Peeters. Vlak voor Kerstmis gaf niemand nog een cent om het sociaal overleg. Wel, Kris Peeters heeft dat recht getrokken. Een heel sterk nummer van hem.'

Iets anders: het racismedebat. Ik heb de indruk dat de politiek niet goed weet welke richting uit te gaan.

'Ik ben het daar niet mee eens. Het inburgeringsbeleid is tien jaar geleden tot stand gekomen, de snelbelgwet is teruggeschroefd, er zijn na de aanslagen in Parijs maatregelen genomen in het onderwijs en de gevangenissen, Kris Peeters wil discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken.'

Dat is net wat ik bedoel. Geen van die maatregelen pakt racisme aan.

'Racisme gaat vooral om een attitude van mensen. De politiek alleen kan dat niet wegwerken.'

'(denkt na) Ik zal niet aan steekvlampolitiek doen. Er is de antiracismewet en er is een centrum voor racismebestrijding. Die functioneren goed.

Racisme gaat vooral om een attitude van mensen. De politiek alleen kan dat niet wegwerken. Vlaanderen verkleurt, dat is een feit. Als je die multiculturele samenleving behoorlijk wil doen werken, moet je vertrekken vanuit rechten en plichten die voor iedereen gelden. Daarom heb ik het liever over het integratiedebat.

Maar laat me duidelijk zijn: racisme is zeker geen relatief begrip.'

Moet het onderwijs hier anders meeomgaan?

'Dat is geen abstract debat, hè. Mijn kinderen in de lagere school leren dagelijks omgaan met hun allochtone klasgenootjes. Zo moet het ook. Maar ik wil het debat zuiver voeren. Ik hoorde bijvoorbeeld na Charlie Hebdo stemmen opgaan om de godsdienstlessen af te schaffen in het onderwijs. Tja, die aanslag is wel in Frankrijk gebeurd, het land van de laïcité (waar godsdienst tot de private sfeer behoort en dus niet thuishoort in het onderwijs, red).'

Heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever racistische uitspraken gedaan over berbers?

Bart De Wever (N-VA), Belga
Bart De Wever (N-VA) © Belga

'Nee. Zijn uitspraken waren wel stigmatiserend en voelden krenkend aan voor een groep van mensen.'

Hij wordt wel aangeklaagd voor racisme.

'Mocht N-VA een racistische partij zijn, dan zouden wij er geen coalitie mee maken. Zo simpel is dat.'

De Wever ziet die aanklacht, die geleid wordt door advocaat Abderrahim Lahlali, CD&V-fractieleider in Ronse, als een aanval van uw partij. Hij spreekt zelfs over een vertrouwensbreuk.

'Ik ken N-VA-advocaten die de Holocaust miskend hebben namens hun cliënt. Moet ik ook die koppeling maken?'

'Dat is echt misplaatst van hem. Het ene heeft niets met het andere te maken. Lahlali is een professionele advocaat. Dat staat los van zijn engagementvoor de partij.

Ik ken N-VA-advocaten die de Holocaust miskend hebben namens hun cliënt. Moet ik ook die koppeling maken? Dat doe ik niet. Ik betreur hoe Bart De Wever dit debat voert. Zo kom je niet tot oplossingen.'

Open VLD wil abortus uit het strafrecht halen, zei senator Jean-Jacques De Gucht vorige week in deze krant. Vindt hij in u een medestander?

Jean-Jacques De Gucht, ImageGlobe
Jean-Jacques De Gucht © ImageGlobe

'(kort) Neen. De andere partijen kennen ons standpunt hierover. Dat debat gaan we niet heropenen.'

Vorig jaar is een andere ethische kwestie, de euthanasiewet, met een wisselmeerderheid goedgekeurd, zonder CD&V. Als oppositiepartijen SP.A en Groen mee willen, hebben de liberalen uw steun opnieuw niet nodig.

'Wat vorig jaar gebeurd is, is niet voor herhaling vatbaar. Dat weten onze coalitiepartners heel goed. Ik merk trouwens ook bij hen niet veel enthousiasme om dit debat te voeren, zelfs niet bij Open VLD.'

(De Zondag/Paul Cobbaert)

'Dat kwam voor mij niet zo plots. Ik ben nu al enkele jaren partijvoorzitter, ik weet hoe dat gaat. In aanloop naar een begrotingscontrole waait er altijd veel stof. Ik wacht eerst de cijfertabellen af.Wij hebben onze lijn kunnen aanhouden: welzijn, onderwijs en sociale zekerheid blijven gevrijwaard van extra inspanningen. De coalitiepartners hebben daar respect voor getoond. Je kan daar alleen maar blij mee zijn. Het is al anders geweest, de federale regering heeft niet zomaar de bijnaam kibbelkabinet.''Ik doe geen uitspraken over bilaterale gesprekken met partijen.'Ik doe daar geen uitspraken over (lacht). Kijk, deze regering is geen Valentijnsregering, net zoals ook de regering-Di Rupo dat niet was. Maar ze doet wel wat noodzakelijk is. De pensioenhervormingbijvoorbeeld. We hervormenaan de ene kant, de wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog, én we stellen aan de andere kant extra middelen ter beschikking. De laagste pensioenen gaan met 2 procent omhoog.Dat is het enige juiste antwoord op deze uitdaging.''Onze gemiddelde levensverwachting stijgt jaarlijks met één seizoen. Wie even nadenkt, voelt wel dat er iets moet gebeuren. We behouden wel het principe van 45 jaar werken voor eenvolwaardig pensioen. En we voorzien uitzonderingen voor zware beroepen.De finaliteit van een maatregel is altijd het belangrijkste: dat is ons sociaal systeem betaalbaar te houden.''Als we verder willen inzetten op jobcreatie en economische groei, de basis van onze sociale welvaart, dan moeten de lasten op arbeid verder naar beneden.We hebben al inspanningen in die richting gedaan, maar we moeten nog meer doen. Dat is een absolute prioriteit voor ons.''Dat gaat over drie componenten: vermogensinkomsten, ecofiscaliteit en consumptie. Dat is de definitie van een tax shift, en wij houden daaraan vast. De premier heeft beloofd hier na de vakantiewerk van te maken om tegen de zomer te landen. Ik geloof hem.''(kort) Ecofiscaliteit is één van de drie componenten.'Men moet het verhaal eerlijk vertellen.We voeren een indexsprong door, maar we compenseren dat meteen door de nettolonen te verhogen (verhoging forfaitaire aftrek beroepskosten,red). Een werknemer met een laag inkomen houdt nu netto meer over.''Dat verhaal is nog niet ten einde. Als ik spreek over een nieuwe verlaging van de lasten op arbeid, dan is dat voor zowel werkgever als werknemer. We voorzien ook compensaties voor mensen die niet werken: de uitkeringen en de laagste pensioenen gaan omhoog.''Je moet in België een coalitie vormen: je kan dus niet je volledige programma uitvoeren. Je moet ook rekening houden met de wijzigende economische context. Maar professor Gert Peersman heeft een vergelijking gemaakt tussen de partijprogramma's en het regeerakkoord. Wel, het programma van CD&V sluit daar het dichtst bij aan.''De waarheid is genuanceerder dan wat er op de betogingen verteld wordt. Ik hoor daar bijvoorbeeld nooit zeggen dat wij de uitkeringen en de laagste pensioenen optrekken. De vakbonden verdedigen natuurlijk hun belangen, ik begrijp dat ook. Maar wij verdedigen het algemeen belang. Je moet eerst groeien vooraleer je kan herverdelen.Ik heb ook al vele ongeruste mails gekregen. Als ik de mensen dan uitleg waarom wij deze maatregelen nemen, dan krijg ik telkens dezelfde reactie: "Bedankt voor de info, alleen jammer dat dat niet publiek verteld wordt'.''Dat is klinkklare onzin. Sommigen vinden zelfs dat we te veel aanwezig zijn.'En zeer onterecht. Geen minister heeft al meer uitgevoerd van het regeerakkoord dan Kris Peeters. Vlak voor Kerstmis gaf niemand nog een cent om het sociaal overleg. Wel, Kris Peeters heeft dat recht getrokken. Een heel sterk nummer van hem.''Ik ben het daar niet mee eens. Het inburgeringsbeleid is tien jaar geleden tot stand gekomen, de snelbelgwet is teruggeschroefd, er zijn na de aanslagen in Parijs maatregelen genomen in het onderwijs en de gevangenissen, Kris Peeters wil discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken.''(denkt na) Ik zal niet aan steekvlampolitiek doen. Er is de antiracismewet en er is een centrum voor racismebestrijding. Die functioneren goed.Racisme gaat vooral om een attitude van mensen. De politiek alleen kan dat niet wegwerken. Vlaanderen verkleurt, dat is een feit. Als je die multiculturele samenleving behoorlijk wil doen werken, moet je vertrekken vanuit rechten en plichten die voor iedereen gelden. Daarom heb ik het liever over het integratiedebat. Maar laat me duidelijk zijn: racisme is zeker geen relatief begrip.''Dat is geen abstract debat, hè. Mijn kinderen in de lagere school leren dagelijks omgaan met hun allochtone klasgenootjes. Zo moet het ook. Maar ik wil het debat zuiver voeren. Ik hoorde bijvoorbeeld na Charlie Hebdo stemmen opgaan om de godsdienstlessen af te schaffen in het onderwijs. Tja, die aanslag is wel in Frankrijk gebeurd, het land van de laïcité (waar godsdienst tot de private sfeer behoort en dus niet thuishoort in het onderwijs, red).''Nee. Zijn uitspraken waren wel stigmatiserend en voelden krenkend aan voor een groep van mensen.''Mocht N-VA een racistische partij zijn, dan zouden wij er geen coalitie mee maken. Zo simpel is dat.''Dat is echt misplaatst van hem. Het ene heeft niets met het andere te maken. Lahlali is een professionele advocaat. Dat staat los van zijn engagementvoor de partij. Ik ken N-VA-advocaten die de Holocaust miskend hebben namens hun cliënt. Moet ik ook die koppeling maken? Dat doe ik niet. Ik betreur hoe Bart De Wever dit debat voert. Zo kom je niet tot oplossingen.''(kort) Neen. De andere partijen kennen ons standpunt hierover. Dat debat gaan we niet heropenen.''Wat vorig jaar gebeurd is, is niet voor herhaling vatbaar. Dat weten onze coalitiepartners heel goed. Ik merk trouwens ook bij hen niet veel enthousiasme om dit debat te voeren, zelfs niet bij Open VLD.'(De Zondag/Paul Cobbaert)