Beke zei dat zondag in De Zevende Dag. Hij praatte er over de splitsing van het kies- en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, twee dossiers die op dit ogenblik behandeld worden in Kamer en Senaat. Beke gaf toe dat het met de voorgestelde splitsing moeilijker zal worden voor de Vlaamse Brusselaars om een rechtstreeks verkozene in het federaal parlement te hebben, "net zoals het voor de Franstaligen in de Vlaamse rand moeilijker zal worden om in dat parlement verkozen te worden". Hij wees erop dat de Franstaligen in de rand zich op één lijst zetten bij de Vlaamse verkiezingen. Gevraagd of de Vlaamse partijen in Brussel dat voorbeeld moeten volgen bij de federale verkiezingen antwoordde Beke: "Het is misschien wel wijs om te kijken hoe in de toekomst de Vlaamse partijen aan een zeel kunnen trekken en ervoor kunnen zorgen dat de Vlaamse Brusselaars ook in het federale parlement nog vertegenwoordigd kunnen zijn". Maar, zei Beke, "first things first". "Laat ons eerst zorgen dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gerealiseerd. Laat ons ook niet vergeten dat de Vlamingen in Brussel in het Vlaams parlement en in het Brusselse parlement hun politieke vertegenwoordiging hebben. (GEJ)

Beke zei dat zondag in De Zevende Dag. Hij praatte er over de splitsing van het kies- en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, twee dossiers die op dit ogenblik behandeld worden in Kamer en Senaat. Beke gaf toe dat het met de voorgestelde splitsing moeilijker zal worden voor de Vlaamse Brusselaars om een rechtstreeks verkozene in het federaal parlement te hebben, "net zoals het voor de Franstaligen in de Vlaamse rand moeilijker zal worden om in dat parlement verkozen te worden". Hij wees erop dat de Franstaligen in de rand zich op één lijst zetten bij de Vlaamse verkiezingen. Gevraagd of de Vlaamse partijen in Brussel dat voorbeeld moeten volgen bij de federale verkiezingen antwoordde Beke: "Het is misschien wel wijs om te kijken hoe in de toekomst de Vlaamse partijen aan een zeel kunnen trekken en ervoor kunnen zorgen dat de Vlaamse Brusselaars ook in het federale parlement nog vertegenwoordigd kunnen zijn". Maar, zei Beke, "first things first". "Laat ons eerst zorgen dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gerealiseerd. Laat ons ook niet vergeten dat de Vlamingen in Brussel in het Vlaams parlement en in het Brusselse parlement hun politieke vertegenwoordiging hebben. (GEJ)