Normaal gezien verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart. Maar het is hoogst onzeker of premier May erin zal slagen het terugtrekkingsakkoord dat ze met de andere Europese leiders overeenkwam door het Lagerhuis te loodsen. Gisteren beloofde ze dat de parlementsleden tegen 12 maart opnieuw over het akkoord zullen mogen stemmen, nadat ze de tekst tijdens een eerdere stemming in januari met een grote meerderheid hadden verworpen. May zou in eigen rangen onder grote druk staan om de brexit uit te stellen en zo een 'no deal'-brexit op 29 maart uit te sluiten. Woensdag mogen de Britse parlementsleden opnieuw amendementen indienen om te pogen te brexit in een bepaalde richting te duwen. Het is niet uitgesloten dat het Lagerhuis het brexit-proces in eigen handen neemt en zo May met de rug tegen de muur zet. Dat zou volgens de BBC een scenario zijn dat May wil vermijden. Als ze geen andere uitweg meer ziet dan de Europese Unie om uitstel van de brexit te vragen, is het nog maar de vraag hoe lang het Britse vertrek wordt uitgesteld. Er zou bij de EU een plan aan het rijpen zijn om May ertoe aan te sporen de brexit uit te stellen tot 2021. Het VK zou dan tot 31 december 2020 EU-lidstaat blijven en de tijd krijgen om met de EU een (principe)akkoord te sluiten over de handelsrelaties na de brexit. (Belga)

Normaal gezien verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart. Maar het is hoogst onzeker of premier May erin zal slagen het terugtrekkingsakkoord dat ze met de andere Europese leiders overeenkwam door het Lagerhuis te loodsen. Gisteren beloofde ze dat de parlementsleden tegen 12 maart opnieuw over het akkoord zullen mogen stemmen, nadat ze de tekst tijdens een eerdere stemming in januari met een grote meerderheid hadden verworpen. May zou in eigen rangen onder grote druk staan om de brexit uit te stellen en zo een 'no deal'-brexit op 29 maart uit te sluiten. Woensdag mogen de Britse parlementsleden opnieuw amendementen indienen om te pogen te brexit in een bepaalde richting te duwen. Het is niet uitgesloten dat het Lagerhuis het brexit-proces in eigen handen neemt en zo May met de rug tegen de muur zet. Dat zou volgens de BBC een scenario zijn dat May wil vermijden. Als ze geen andere uitweg meer ziet dan de Europese Unie om uitstel van de brexit te vragen, is het nog maar de vraag hoe lang het Britse vertrek wordt uitgesteld. Er zou bij de EU een plan aan het rijpen zijn om May ertoe aan te sporen de brexit uit te stellen tot 2021. Het VK zou dan tot 31 december 2020 EU-lidstaat blijven en de tijd krijgen om met de EU een (principe)akkoord te sluiten over de handelsrelaties na de brexit. (Belga)