Volgens Kamel M'Rabet van het centrum moet de mars "voorkomen dat er in de toekomst nog zoiets gebeurt". Het zal ook een "oproep zijn tot verdraagzaamheid en dialoog". Het centrum Rida organiseert de mars met de hulp van de verschillende moskeeën van Anderlecht. De burgemeester van Anderlecht heeft toelating gegeven voor de mars. (OSA)

Volgens Kamel M'Rabet van het centrum moet de mars "voorkomen dat er in de toekomst nog zoiets gebeurt". Het zal ook een "oproep zijn tot verdraagzaamheid en dialoog". Het centrum Rida organiseert de mars met de hulp van de verschillende moskeeën van Anderlecht. De burgemeester van Anderlecht heeft toelating gegeven voor de mars. (OSA)