Met stijgende verbazing hebben Wim Moesen en Paul De Grauwe geluisterd naar de budgettaire plannen van de Vlaamse regering-Jambon. 'Een regeerakkoord zou toch wat meer mogen zijn dan een mooi verhaal met allerlei lekkers voor de achterban', zegt Moesen. 'Je moet als regering toch ook zeggen wat het zal kosten en waar je het geld vandaan zult halen. Dat heeft Jambon niet duidelijk gemaakt.' De Grauwe: 'Ze zeggen dat ze een begrotingsevenwicht willen in 2021. Maar waarop is dat gebaseerd? Ach, het zijn loze woorden. Vlaanderen verdient beter.'
...