Eind november had 'Wij Zijn Socialisten' al kritiek geuit op de beslissing van de Antwerpse sp.a-top om onderhandelingen te beginnen met N-VA, voornamelijk omdat sp.a bij de verkiezingen te klein zou zijn geworden om als enige linkse partij te kunnen wegen op een bestuursakkoord. Als het toch tot een akkoord zou komen, moest dat zeker aan een ledenvergadering worden voorgelegd, stelde Bouquin.

Nu een akkoord dichtbij is, wacht Bouquin de inhoudelijke presentatie ervan op een ledenvergadering niet af. Hij stelt dat de houding van N-VA in het migratiedebat de voorbije weken heeft aangetoond dat sp.a met die partij principieel geen akkoord mag sluiten. 'De anti-Marrakesh partij heeft voldoende bewezen zowel extreemrechtse en racistische trekjes niet in bedwang te willen houden, alsook de Belgische staat en solidariteit in het algemeen te willen afbreken', aldus Bouquin. 'Het depanneren van De Wever en een mandatenjacht vloekt met de nieuwe koers die ingezet werd. De sp.a kan enkel herleven indien zij beginselvast en consequent sociaal, democratisch en ecologisch is.'

'Wij Zijn Socialisten' roept alle sp.a-leden die -vermoedelijk zaterdag- op de vergadering aanwezig zullen zijn om tegen het akkoord te stemmen, 'wat ook de inhoud moge wezen'.

Eind november had 'Wij Zijn Socialisten' al kritiek geuit op de beslissing van de Antwerpse sp.a-top om onderhandelingen te beginnen met N-VA, voornamelijk omdat sp.a bij de verkiezingen te klein zou zijn geworden om als enige linkse partij te kunnen wegen op een bestuursakkoord. Als het toch tot een akkoord zou komen, moest dat zeker aan een ledenvergadering worden voorgelegd, stelde Bouquin. Nu een akkoord dichtbij is, wacht Bouquin de inhoudelijke presentatie ervan op een ledenvergadering niet af. Hij stelt dat de houding van N-VA in het migratiedebat de voorbije weken heeft aangetoond dat sp.a met die partij principieel geen akkoord mag sluiten. 'De anti-Marrakesh partij heeft voldoende bewezen zowel extreemrechtse en racistische trekjes niet in bedwang te willen houden, alsook de Belgische staat en solidariteit in het algemeen te willen afbreken', aldus Bouquin. 'Het depanneren van De Wever en een mandatenjacht vloekt met de nieuwe koers die ingezet werd. De sp.a kan enkel herleven indien zij beginselvast en consequent sociaal, democratisch en ecologisch is.' 'Wij Zijn Socialisten' roept alle sp.a-leden die -vermoedelijk zaterdag- op de vergadering aanwezig zullen zijn om tegen het akkoord te stemmen, 'wat ook de inhoud moge wezen'.