Het was Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek en politieke vriend van Jean-Marie Dedecker, die afgelopen weekend het verst ging in de kritiek. De Mobiscore, een cijfer dat aanduidt hoe duurzaam de transportopties zijn vanuit je woning naar winkels, onderwijs, dokters en andere cruciale voorzieningen, zorgde eerder vorige week voor een storm van verontwaardiging. Plattelandsbewoners, niet noodzakelijk altijd van een lagere inkomensklasse, surften massaal naar het tooltje van het Vlaamse Departement Omgeving. Ze voerden hun straat, huisnummer en gemeente in en waren diep teleurgesteld toen ze hun lage scores ontdekten. Scores onder de zeven, en zeker onder de vijf op tien voelden als een kaakslag.
...