Wie staat op de lijst van zware beroepen?

24/05/18 om 11:22 - Bijgewerkt om 14:20

Bron: Belga

Het wordt nog een hele klus. Voor de vakbonden is de lijst van zware beroepen immers te nemen of te laten, maar binnen de regering wordt voorbehoud aangetekend. Maar wie staat er nu eigenlijk op?

Wie staat op de lijst van zware beroepen?

© Belga

De christelijke en liberale overheidsvakbonden bereikten woensdag met pensioenminster Daniel Bacquelaine een akkoord over het wettelijk kader voor het statuut van zwaar beroep bij de overheid. Er is ook sprake van een lijst met zware beroepen.

Voor de vakbonden is die lijst te nemen of te laten, maar binnen de regering wordt voorbehoud aangetekend. 'Een discussielijst', zo luidt het in regeringskringen.

Woensdag was al duidelijk dat onder meer politie, militairen en brandweer op de lijst staan, net als leerkrachten uit het kleuter-, lager, middelbaar, beroeps- en buitengewoon onderwijs. De gepresteerde jaren van leerkrachten uit het kleuter-, beroeps- en buitengewoon onderwijs wegen wel zwaarder door dan die van leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs. Ook ondersteunende functies in het onderwijs gelden als zwaar beroep, met uitzondering van administratief personeel.

Schooldirecteur is geen zwaar beroep

Vallen dus uit de boot: wie les geeft aan het hoger onderwijs en proffen aan de universiteit. Maar ook schooldirecteurs, met uitzondering van die schooldirecteurs in het lager onderwijs die ook voor de klas staan.

Volgens Luc Piens van de christelijke spoorvakbond staan ook heel wat spoorberoepen op de lijst. 'Iedereen die aan de criteria voldoet.' Het gaat concreet om werknemers in de seinhuizen, arbeiders die werken aan de sporen en de bovenleidingen, het rijdend personeel (treinbestuurders en -begeleiders) en de agenten van Securail.

Voor de rest op de lijst: onder meer postbodes, vuilophalers, verplegers en verzorgers, maar ook cipiers of bus- en tramchauffeurs. Ook luchtverkeersleiders of spoorpersoneel dat de locomotieven onderhoudt of de reizigers wegwijs maakt in de stations hebben een zwaar beroep, aldus de lijst.

Militairen, politie - idem hulpagenten - en brandweer staan eveneens op de lijst. Het personeel dat de noodcentrale 112 bemant, haalde eveneens de lijst, net als douanepersoneel in de havens en luchthavens, bosarbeiders, loodsen of ambulanciers..

En wat met de privésector?

Ook binnen de privésector zijn er onderhandelingen over wie nu al dan niet een zwaar beroep uitoefent. Dat overleg verloopt moeizamer en is veel complexer. Vakbonden en werkgevers zien het niet meteen zitten om een lijst van zware beroepen op te stellen, wegens veel te complex. Ze willen liever werken met criteria.

Lees meer over:

Onze partners