De afspraak was dat gouverneur Lodewijk De Witte de oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen zou sturen in het Nederlands. Vier faciliteitengemeenten stuurden op eigen houtje nog eens Franstalige en Nederlandstalige brieven, volgens een taalregister dat ze zelf hebben aangelegd. De gemeenten voelen zich gesterkt door de Raad van State. Die gaf in twee arresten aan dat Franstaligen slechts één keer om de vier jaar moeten melden dat ze documenten onmiddellijk in hun taal willen ontvangen. De grote meerderheid van de Franstaligen deed dat ondertussen. Frédéric Petit van Wezembeek-Oppem is boos dat hij het nieuws via de media moest vernemen. "Volgens de arresten van de Raad van State zijn de brieven volstrekt legaal verstuurd", zegt hij aan Belga. "Mevrouw Homans respecteert de arresten niet, die de draagwijdte van de omzendbrief-Peeters beperken." Petit kondigt aan dat hij, net als twee andere aangewezen burgemeesters, een beroep tegen de beslissing van Homans zal indienen bij de Raad van State. (Belga)

De afspraak was dat gouverneur Lodewijk De Witte de oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen zou sturen in het Nederlands. Vier faciliteitengemeenten stuurden op eigen houtje nog eens Franstalige en Nederlandstalige brieven, volgens een taalregister dat ze zelf hebben aangelegd. De gemeenten voelen zich gesterkt door de Raad van State. Die gaf in twee arresten aan dat Franstaligen slechts één keer om de vier jaar moeten melden dat ze documenten onmiddellijk in hun taal willen ontvangen. De grote meerderheid van de Franstaligen deed dat ondertussen. Frédéric Petit van Wezembeek-Oppem is boos dat hij het nieuws via de media moest vernemen. "Volgens de arresten van de Raad van State zijn de brieven volstrekt legaal verstuurd", zegt hij aan Belga. "Mevrouw Homans respecteert de arresten niet, die de draagwijdte van de omzendbrief-Peeters beperken." Petit kondigt aan dat hij, net als twee andere aangewezen burgemeesters, een beroep tegen de beslissing van Homans zal indienen bij de Raad van State. (Belga)