Een onderbreking van twee maanden heeft volgens Van Damme zware gevolgen voor kwetsbare leerlingen. Dat wordt dit jaar extra nijpend, omdat er al zo'n grote leerachterstand is opgelopen door de coronacrisis. Weyts wil echter niet raken aan de komende zomervakantie. "In volle coronacrisis moeten we dit gevecht niet voeren met elkaar", zegt hij. "We moeten een herschikking van de schoolvakanties weliswaar durven bekijken, maar zo een beslissing neem je niet halsoverkop. Onze hele samenleving is afgestemd op de huidige schoolkalender: als je raakt aan de schoolvakantie, dan raak je meteen ook aan heel wat andere sectoren en plannen."

Veel leerkrachten en leerlingen werken en leren momenteel in ongeziene omstandigheden. Dat is volgens Weyts niet het moment om twijfel te zaaien over de zomer. "Ik deel wel de bezorgdheid over de meest kwetsbare leerlingen, voor wie de zomervakantie lang is", zegt hij. "Voor hen zijn de zomerscholen een concrete en haalbare oplossing. Samen met minister Somers voorzien we 10 miljoen euro om deze zomervakantie zoveel mogelijk zomerscholen te organiseren."

OESO-expert Van Damme rakelt pleidooi voor inkorting zomervakantie opnieuw op

Zo'n vijftig kinderartsen en jeugdpsychiaters drongen maandag in een open brief aan op een volledige heropening van de scholen - ook voor de tweede en derde graad middelbaar. De ondertekenaars wijzen op onder meer op toenemende gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren. De coronacrisis heeft bovendien voor heel wat leerachterstand gezorgd bij een aantal leerlingen.

Net zoals vorig jaar pleit pedagoog Dirk Van Damme van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) daarom voor een inkorting van de zomervakantie. Hij wijst erop dat internationaal onderzoek aantoont dat een lange break in de zomer zware gevolgen heeft voor kwetsbare leerlingen. "Ik vind dat we van deze situatie gebruik moeten maken om die discussie echt ten gronde te voeren", klinkt het. Hij voegt eraan toe dat België met 9 weken zomervakantie een uitzondering is in Noord-Europa.

Voor alle duidelijkheid: Van Damme pleit niet voor minder schoolvakantie, maar wel voor een betere spreiding van de vakanties. "Leerachterstand neemt niet lineair toe, maar versterkt naarmate de duurtijd langer wordt", aldus Van Damme. Een korte break van 2 à 6 weken is volgens hem niet dramatisch, maar een onderbreking van 9 à 10 weken is wel nefast.

Een onderbreking van twee maanden heeft volgens Van Damme zware gevolgen voor kwetsbare leerlingen. Dat wordt dit jaar extra nijpend, omdat er al zo'n grote leerachterstand is opgelopen door de coronacrisis. Weyts wil echter niet raken aan de komende zomervakantie. "In volle coronacrisis moeten we dit gevecht niet voeren met elkaar", zegt hij. "We moeten een herschikking van de schoolvakanties weliswaar durven bekijken, maar zo een beslissing neem je niet halsoverkop. Onze hele samenleving is afgestemd op de huidige schoolkalender: als je raakt aan de schoolvakantie, dan raak je meteen ook aan heel wat andere sectoren en plannen." Veel leerkrachten en leerlingen werken en leren momenteel in ongeziene omstandigheden. Dat is volgens Weyts niet het moment om twijfel te zaaien over de zomer. "Ik deel wel de bezorgdheid over de meest kwetsbare leerlingen, voor wie de zomervakantie lang is", zegt hij. "Voor hen zijn de zomerscholen een concrete en haalbare oplossing. Samen met minister Somers voorzien we 10 miljoen euro om deze zomervakantie zoveel mogelijk zomerscholen te organiseren." Zo'n vijftig kinderartsen en jeugdpsychiaters drongen maandag in een open brief aan op een volledige heropening van de scholen - ook voor de tweede en derde graad middelbaar. De ondertekenaars wijzen op onder meer op toenemende gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren. De coronacrisis heeft bovendien voor heel wat leerachterstand gezorgd bij een aantal leerlingen. Net zoals vorig jaar pleit pedagoog Dirk Van Damme van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) daarom voor een inkorting van de zomervakantie. Hij wijst erop dat internationaal onderzoek aantoont dat een lange break in de zomer zware gevolgen heeft voor kwetsbare leerlingen. "Ik vind dat we van deze situatie gebruik moeten maken om die discussie echt ten gronde te voeren", klinkt het. Hij voegt eraan toe dat België met 9 weken zomervakantie een uitzondering is in Noord-Europa. Voor alle duidelijkheid: Van Damme pleit niet voor minder schoolvakantie, maar wel voor een betere spreiding van de vakanties. "Leerachterstand neemt niet lineair toe, maar versterkt naarmate de duurtijd langer wordt", aldus Van Damme. Een korte break van 2 à 6 weken is volgens hem niet dramatisch, maar een onderbreking van 9 à 10 weken is wel nefast.