'Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is uitschreeuwen wat allemaal níet kan, niet echt dapper. Graag de alternatieven', klinkt het fel bij Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

De Vlaamse regering wil met het proefeiland onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen. Maar burgemeester graaf Leopold Lippens tekende tegen de aanleg verzet aan. En staatssecretaris De Backer meldde dat het eiland er op dit moment niet komt, omdat de voorwaarden van het marien ruimtelijk plan (MRP) niet vervuld zijn.

We móeten Knokke en zijn inwoners beschermen tegen heviger overstromingen dan destijds verwacht.

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA)

In een reactie zegt Weyts dat het eiland een testcase is voor een van de alternatieven voor de bescherming van de kust, onder meer omdat ook burgemeester Lippens in het verleden zich positief uitsprak voor de aanleg van een energie-eiland. En staatssecretaris De Backer was in 2016 mede-initiatiefnemer, zegt Weyts. 'Het is dan ook verbazend dat de staatssecretaris nu plots verklaart dat het proefeiland als testcase voor één van de alternatieven uit het alternatievenonderzoek alvast geschrapt mag worden. Het zou niet beantwoorden aan de voorwaarden van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Bizar, want het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan omschrijft enkel de zoekzone voor het proefeiland.'

De Vlaamse regering heeft ook nog geen advies geformuleerd over het ontwerp van MRP en de federale regering heeft het nog niet goedgekeurd, vervolgt Weyts. Het MRP zit nog in openbaar onderzoek tot eind september en er is nog geen geen voorstel of vergunningsaanvraag ingediend voor het proefeiland. 'Niettegenstaande dit alles weet de staatssecretaris nu blijkbaar reeds dat het nog niet bestaande proefeiland-plan niet beantwoordt aan het niet-bestaande Marien Ruimtelijk Plan', dixit Weyts.

'Als de initiatiefnemers en grote voorstanders van het proefeiland nog voor het alternatievenonderzoek hun staart intrekken, kunnen ze meteen ook duidelijk maken welk alternatief ze dan wél zien. Want niets doen is geen optie. We móeten Knokke en zijn inwoners beschermen tegen heviger overstromingen dan destijds verwacht.' De minister wacht nu het verdere verloop van de procedure af.

Het is aan de collega-minister om aan te tonen welke alternatieven er zijn.

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD)

Alternatief

De Backer zet de puntjes op de i: 'Het MRP werd in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad. Voorwaarden, criteria en de noodzakelijkheid van wetenschappelijke onderbouwing werden duidelijk beschreven.'

'Kustbescherming is een exclusieve Vlaamse bevoegdheid, van minister Weyts. Het is aan de collega-minister om aan te tonen welke alternatieven er zijn én wat de beste oplossing is voor kustbescherming, binnen de voorwaarden opgelegd in het MRP', voegt hij daar aan toe.

'We moeten, voor ons én voor toekomstige generaties, de beste oplossing vinden die bewoners, ondernemers en het toerisme van onze Belgische kust geen schade toebrengt. Tot die oplossingen moeten we doordacht komen, door constructief overleg én het consequent volgen van de beschreven procedures', aldus nog De Backer.

'Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is uitschreeuwen wat allemaal níet kan, niet echt dapper. Graag de alternatieven', klinkt het fel bij Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).De Vlaamse regering wil met het proefeiland onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen. Maar burgemeester graaf Leopold Lippens tekende tegen de aanleg verzet aan. En staatssecretaris De Backer meldde dat het eiland er op dit moment niet komt, omdat de voorwaarden van het marien ruimtelijk plan (MRP) niet vervuld zijn.In een reactie zegt Weyts dat het eiland een testcase is voor een van de alternatieven voor de bescherming van de kust, onder meer omdat ook burgemeester Lippens in het verleden zich positief uitsprak voor de aanleg van een energie-eiland. En staatssecretaris De Backer was in 2016 mede-initiatiefnemer, zegt Weyts. 'Het is dan ook verbazend dat de staatssecretaris nu plots verklaart dat het proefeiland als testcase voor één van de alternatieven uit het alternatievenonderzoek alvast geschrapt mag worden. Het zou niet beantwoorden aan de voorwaarden van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Bizar, want het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan omschrijft enkel de zoekzone voor het proefeiland.'De Vlaamse regering heeft ook nog geen advies geformuleerd over het ontwerp van MRP en de federale regering heeft het nog niet goedgekeurd, vervolgt Weyts. Het MRP zit nog in openbaar onderzoek tot eind september en er is nog geen geen voorstel of vergunningsaanvraag ingediend voor het proefeiland. 'Niettegenstaande dit alles weet de staatssecretaris nu blijkbaar reeds dat het nog niet bestaande proefeiland-plan niet beantwoordt aan het niet-bestaande Marien Ruimtelijk Plan', dixit Weyts.'Als de initiatiefnemers en grote voorstanders van het proefeiland nog voor het alternatievenonderzoek hun staart intrekken, kunnen ze meteen ook duidelijk maken welk alternatief ze dan wél zien. Want niets doen is geen optie. We móeten Knokke en zijn inwoners beschermen tegen heviger overstromingen dan destijds verwacht.' De minister wacht nu het verdere verloop van de procedure af.De Backer zet de puntjes op de i: 'Het MRP werd in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad. Voorwaarden, criteria en de noodzakelijkheid van wetenschappelijke onderbouwing werden duidelijk beschreven.''Kustbescherming is een exclusieve Vlaamse bevoegdheid, van minister Weyts. Het is aan de collega-minister om aan te tonen welke alternatieven er zijn én wat de beste oplossing is voor kustbescherming, binnen de voorwaarden opgelegd in het MRP', voegt hij daar aan toe.'We moeten, voor ons én voor toekomstige generaties, de beste oplossing vinden die bewoners, ondernemers en het toerisme van onze Belgische kust geen schade toebrengt. Tot die oplossingen moeten we doordacht komen, door constructief overleg én het consequent volgen van de beschreven procedures', aldus nog De Backer.