Het vertrek uit de nationale politiek van CD&V-kopstukken Jo Vandeurzen en Pieter De Crem heeft de discussie over de uittredingsvergoedingen van volksvertegenwoordigers opnieuw doen oplaaien. Verschillende partijen hebben al laten verstaan dat ze het bestaande systeem willen hervormen en ook parlementsvoorzitter Jan Peumans toonde zich al bereid het debat over de vergoedingen te heropenen.

Vandaag/maandag heeft het Uitgebreid Bureau van het parlement alvast beslist de werkgroep 'leden' - de werkgroep die eerder ook al vergaderde over het statuut, de vergoedingen en pensioenen van de parlementsleden - opnieuw samen te roepen. In die werkgroep zetelen de verschillende fractieleiders en voorzitter Peumans zelf. Bedoeling is dat de werkgroep woensdag een eerste keer vergadert.

Het vertrek uit de nationale politiek van CD&V-kopstukken Jo Vandeurzen en Pieter De Crem heeft de discussie over de uittredingsvergoedingen van volksvertegenwoordigers opnieuw doen oplaaien. Verschillende partijen hebben al laten verstaan dat ze het bestaande systeem willen hervormen en ook parlementsvoorzitter Jan Peumans toonde zich al bereid het debat over de vergoedingen te heropenen.Vandaag/maandag heeft het Uitgebreid Bureau van het parlement alvast beslist de werkgroep 'leden' - de werkgroep die eerder ook al vergaderde over het statuut, de vergoedingen en pensioenen van de parlementsleden - opnieuw samen te roepen. In die werkgroep zetelen de verschillende fractieleiders en voorzitter Peumans zelf. Bedoeling is dat de werkgroep woensdag een eerste keer vergadert.