De regering-De Croo heeft er niets over in haar regeerakkoord staan, ook al maakt de CD&V deel uit van de regering. Zowat tien jaar geleden beloofde die partij aan de coöperatieve aandeelhouders van Arco een financiële compensatie voor hun verlies als gevolg van de val van de Belgisch-Franse financiële groep Dexia in 2011. Arco was de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging ACW, die het geld van haar coöperanten belegde in Dexia-aandelen. Samen met Dexia ging Arco ten onder: 1,5 miljard euro van de coöperanten ging in rook op.
...

De regering-De Croo heeft er niets over in haar regeerakkoord staan, ook al maakt de CD&V deel uit van de regering. Zowat tien jaar geleden beloofde die partij aan de coöperatieve aandeelhouders van Arco een financiële compensatie voor hun verlies als gevolg van de val van de Belgisch-Franse financiële groep Dexia in 2011. Arco was de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging ACW, die het geld van haar coöperanten belegde in Dexia-aandelen. Samen met Dexia ging Arco ten onder: 1,5 miljard euro van de coöperanten ging in rook op. Niet toevallig veranderde het ACW daarna zijn naam in Beweging.net. De CD&V heeft het voorbije decennium hemel en aarde bewogen om de 800.000 Arco-coöperanten te laten vergoeden met overheidsgeld. Daar kwam niets van. Nu hopen 2172 coöperanten alsnog een schadevergoeding te krijgen via de ondernemingsrechtbank. De val van Arco heeft de voorbije jaren heel wat aandacht naar zich toe gezogen, en dat zal de volgende dagen niet anders zijn. Daarbij wordt vaak vergeten dat 'de grootste financiële catastrofe van België', zoals de val van Dexia wordt genoemd, omgeven wordt door onfrisse praktijken waarbij de fine fleur van onze samenleving betrokken was. Zo lekte pas vijf jaar geleden in Knack via de Panama Papers uit dat de Dexia Groep tussen 1990 en eind 2011 op grote schaal meehielp om via belastingparadijzen de staatsfinanciën op te lichten. Dat blijft onbegrijpelijk voor een bank waarvan niet alleen de overheden grote aandeelhouders waren, maar via Arco ook de christelijke werknemersbeweging. Bovendien werden jarenlang tientallen miljarden Belgisch spaargeld doorgesluisd naar de Franse tak van Dexia, die daarmee risicovolle investeringen aanging bij overheden over heel de wereld, met zware verliezen voor Dexia als gevolg. En dat met goedkeuring van alle bestuurders, onder wie vertegenwoordigers van de grote, klassieke politieke partijen van ons land. Die bestuurders hebben nooit verantwoording hoeven af te leggen. Zo ging ook de belangrijkste Dexia-aandeelhouder, de Gemeentelijke Holding, ten onder. Die deed investeringen met het geld van de steden en gemeenten en werd bestuurd door vertegenwoordigers van de traditionele partijen. Knack deed jaren geleden al uit de doeken hoe de Gemeentelijke Holding geld ging lenen bij Dexia om met dat geld Dexia-aandelen te kunnen kopen bij de tevergeefse redding in september 2008. En om de cirkel helemaal rond te maken, werden Dexia-aandelen als onderpand voor de lening gegeven. Na de vereffening van de Gemeentelijke Holding raakten de steden en gemeenten een belangrijke inkomstenstroom kwijt. Niet toevallig werden daarna op vele plaatsen de gemeentebelastingen verhoogd. Toch was het Arco dat steeds de meeste aandacht kreeg, omdat achtereenvolgens christendemocratische (eerste) ministers als Yves Leterme, Herman Van Rompuy, Steven Vanackere en Kris Peeters de Arco-coöperanten bleven beloven dat de overheid hen zou vergoeden voor het geleden verlies. Geen van hen heeft die belofte kunnen waarmaken. Nu pleiten de advocaten van de coöperanten voor de rechtbank dat hun cliënten door Arco zijn misleid: van bij de aankoop van de coöperatieve aandelen, waarvan de risico's bewust werden geminimaliseerd, tot de belofte dat ze bij een eventueel verlies zouden worden vergoed. De voorbije jaren heeft de CD&V de schadeloosstelling van de Arco-coöperanten gekoppeld aan de goedkeuring van andere dossiers op de regeringstafel. Zo hebben de christendemocraten het werk van vorige regeringen vertraagd en zelfs geblokkeerd. Ook dat heeft veel tijd en geld gekost. Het is nu aan de ondernemingsrechtbank om te oordelen of de Arco-coöperanten werden misleid en moeten worden vergoed. Omdat het gerechtelijk verlof loopt van 1 juli tot 31 augustus wordt de uitspraak pas in september verwacht. Tegen de uitspraak kan dan nog in hoger beroep worden gegaan. Het verlies voor ons allen blijft hoe dan ook.