Hajar Moumni en Mohamed Najar zouden van 8 tot 16 juli 2011 op de Westelijke Jordaanoever deelnemen aan de internationale missie. Op de luchthaven van Tel-Aviv werden de actievoerders echter opgewacht door tientallen veiligheidsagenten van de luchthaven, politiemensen en militairen, uitgerust met oorlogsmunitie, aldus meester Sébastien Courtoy. Samen met de andere actievoerders werd de twee Belgen belet door te reizen naar Palestina. Daarbij werden ze volgens hun advocaat vernederd, bedreigd, sommigen geslagen en in Israël vastgehouden. De klacht tegen Israël dateert van 9 januari 2012 en is gericht tegen onder meer de Israëlische premier Benyamin Netanyahu, de ministers van Binnenlandse Zaken (Eli Yishaï) en van Defensie (Ehud Barak) en de opperbevelhebber van de strijdkrachten Gabi Ashkenazi. Met de missie wilden de actievoerders de blokkade van de Westelijke Jordaanoever door Israël aanklagen. De deelnemers voeren aan dat ze werden onderworpen aan lichamelijke aftastingen, hun persoonlijke zaken werden in beslag genomen, in isolement werden geplaatst en nadien lange en gespierde ondervragingen moesten ondergaan. Eén van de twee klaagsters werd afgeranseld door acht leden van de veiligheidsdiensten, aldus de advocaat. Een arts heeft letsels en bloeduitstortingen vastgesteld en opgenomen in een medisch attest. "Na die onmenselijke behandeling gedurende meerdere uren, werden de slachtoffers meegenomen naar gevangenissen in Israël waar ze meerdere dagen werden opgesloten in onmenselijke omstandigheden", staat in de klacht. Meester Courtoy herinnert er aan dat de Belgische rechtspraak bevoegd is om in België de personen te vervolgen die buiten de landsgrenzen oorlogsmisdaden hebben gepleegd, op voorwaarde dat de slachtoffers de Belgische nationaliteit hebben. (KAV)

Hajar Moumni en Mohamed Najar zouden van 8 tot 16 juli 2011 op de Westelijke Jordaanoever deelnemen aan de internationale missie. Op de luchthaven van Tel-Aviv werden de actievoerders echter opgewacht door tientallen veiligheidsagenten van de luchthaven, politiemensen en militairen, uitgerust met oorlogsmunitie, aldus meester Sébastien Courtoy. Samen met de andere actievoerders werd de twee Belgen belet door te reizen naar Palestina. Daarbij werden ze volgens hun advocaat vernederd, bedreigd, sommigen geslagen en in Israël vastgehouden. De klacht tegen Israël dateert van 9 januari 2012 en is gericht tegen onder meer de Israëlische premier Benyamin Netanyahu, de ministers van Binnenlandse Zaken (Eli Yishaï) en van Defensie (Ehud Barak) en de opperbevelhebber van de strijdkrachten Gabi Ashkenazi. Met de missie wilden de actievoerders de blokkade van de Westelijke Jordaanoever door Israël aanklagen. De deelnemers voeren aan dat ze werden onderworpen aan lichamelijke aftastingen, hun persoonlijke zaken werden in beslag genomen, in isolement werden geplaatst en nadien lange en gespierde ondervragingen moesten ondergaan. Eén van de twee klaagsters werd afgeranseld door acht leden van de veiligheidsdiensten, aldus de advocaat. Een arts heeft letsels en bloeduitstortingen vastgesteld en opgenomen in een medisch attest. "Na die onmenselijke behandeling gedurende meerdere uren, werden de slachtoffers meegenomen naar gevangenissen in Israël waar ze meerdere dagen werden opgesloten in onmenselijke omstandigheden", staat in de klacht. Meester Courtoy herinnert er aan dat de Belgische rechtspraak bevoegd is om in België de personen te vervolgen die buiten de landsgrenzen oorlogsmisdaden hebben gepleegd, op voorwaarde dat de slachtoffers de Belgische nationaliteit hebben. (KAV)