Vande Reyde klaagt aan dat een grote groep mensen met een beperking, onder wie veel minderjarigen, tijdens de coronamaanden niet de zorg kregen die ze nodig hadden. Voorzieningen sloten de deuren, waardoor ouders van de ene dag op de andere voltijds instaan voor de zorg voor hun kind. 'De voorbije maanden hebben geleid tot schrijnende situaties, die in het welvarende Vlaanderen niet mogen voorkomen', aldus de liberale politicus.

'Zij konden geen beroep meer doen op gespecialiseerde zorg. Voor een kind met mentale of fysieke beperking is dat een rampscenario', aldus Vande Reyde. Ondanks verschillende noodkreten heeft het tot midden juli geduurd voor de normale werking van voorzieningen heropgestart werd.

Daarom komt de Open VLD'er met twee maatregelen om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt. In de eerste plaats moeten de wachtlijsten voor mensen met een beperking fundamenteel aangepakt worden. 'Er staan ruim 4.000 minderjarigen en 15.000 meerderjarigen met een beperking op de wachtlijst. Zij moeten soms tot tien jaar wachten voor ze een zorgbudget krijgen. Tijdens de coronamaanden werd 10 miljoen euro extra voorzien voor bijkomende zorgkosten. Dat geld was echter voorbehouden voor wie al een zorgbudget had. Mensen op een wachtlijst bleven tijdens corona opnieuw in de kou staan.'

Meer middelen nodig

Die wachtlijsten wegwerken, zal een zaak van meer middelen zijn, beseft Vande Reyde. Er is sprake van 800 miljoen euro extra per jaar. 'Als we hiervan een budgettaire prioriteit maken in Vlaanderen, moet dit mogelijk zijn. Als het van mij afhangt wordt het prioriteit binnen de relance. Maak er plan van voor de komende tien jaar, met een bindend budgettair pad', luidt het.

Daarnaast pleit hij voor een nieuwe financieringsmethode bij kinderen met een beperking. De middelen moeten volgens hem hervormd worden naar een zogenaamde Persoonsvolgend Budget, dat al bestaat bij meerderjarigen. Daarbij zouden ouders een voldoende groot zorgbudget in handen krijgen, waarmee ze zelf de zorg voor hun kind kunnen kiezen. Met een persoonsvolgende financiering hadden ze de voorbije maanden snel kunnen schakelen naar persoonlijke zorg, gelooft Vande Reyde.

Vande Reyde klaagt aan dat een grote groep mensen met een beperking, onder wie veel minderjarigen, tijdens de coronamaanden niet de zorg kregen die ze nodig hadden. Voorzieningen sloten de deuren, waardoor ouders van de ene dag op de andere voltijds instaan voor de zorg voor hun kind. 'De voorbije maanden hebben geleid tot schrijnende situaties, die in het welvarende Vlaanderen niet mogen voorkomen', aldus de liberale politicus.'Zij konden geen beroep meer doen op gespecialiseerde zorg. Voor een kind met mentale of fysieke beperking is dat een rampscenario', aldus Vande Reyde. Ondanks verschillende noodkreten heeft het tot midden juli geduurd voor de normale werking van voorzieningen heropgestart werd. Daarom komt de Open VLD'er met twee maatregelen om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt. In de eerste plaats moeten de wachtlijsten voor mensen met een beperking fundamenteel aangepakt worden. 'Er staan ruim 4.000 minderjarigen en 15.000 meerderjarigen met een beperking op de wachtlijst. Zij moeten soms tot tien jaar wachten voor ze een zorgbudget krijgen. Tijdens de coronamaanden werd 10 miljoen euro extra voorzien voor bijkomende zorgkosten. Dat geld was echter voorbehouden voor wie al een zorgbudget had. Mensen op een wachtlijst bleven tijdens corona opnieuw in de kou staan.'Die wachtlijsten wegwerken, zal een zaak van meer middelen zijn, beseft Vande Reyde. Er is sprake van 800 miljoen euro extra per jaar. 'Als we hiervan een budgettaire prioriteit maken in Vlaanderen, moet dit mogelijk zijn. Als het van mij afhangt wordt het prioriteit binnen de relance. Maak er plan van voor de komende tien jaar, met een bindend budgettair pad', luidt het. Daarnaast pleit hij voor een nieuwe financieringsmethode bij kinderen met een beperking. De middelen moeten volgens hem hervormd worden naar een zogenaamde Persoonsvolgend Budget, dat al bestaat bij meerderjarigen. Daarbij zouden ouders een voldoende groot zorgbudget in handen krijgen, waarmee ze zelf de zorg voor hun kind kunnen kiezen. Met een persoonsvolgende financiering hadden ze de voorbije maanden snel kunnen schakelen naar persoonlijke zorg, gelooft Vande Reyde.