Feisal Yamoun, bijgenaamd Abu Faris, was de medeoprichter van Shariah4Belgium en vertrok net als heel wat andere Sharia4Belgium-leden naar Syrië, waar hij onder meer zou gezorgd hebben voor de logistieke organisatie. In februari 2014 zou Yamoun omgekomen zijn onder een vallende elektriciteitspaal, bij gevechten in Aleppo Zijn echtgenote Faiza H. vertrok midden april 2013, na de geboorte van hun derde kind, ook naar Syrië om er haar echtgenoot te vervoegen. Voordien had ze in België verschillende lessen gevolgd bij Sharia4Belgium en kort voor haar vertrek had ze grote geldsommen afgehaald, en nog een aanzienlijke geldsom ontvangen via Western Union. Van zodra ze in Syrië was, zou ze haar man gesteund hebben door in te staan voor de huishoudelijke taken en voor de opvoeding van de kinderen, maar ze zette ook andere vrouwen in België aan om naar Syrië te reizen. Na het overlijden van Feisal Yamoun hertrouwde Faiza H. met een andere Syriëstrijder, Ibrahim Z., die zich aansloot bij Jabhat Al Nusra en met wie ze een vierde kind kreeg. Volgens een recent rapport van de Belgische Staatsveiligheid zouden beiden zich in Noordwest-Syrië bevinden. Daar zouden ze nog steeds deel uitmaken van Jabhat Al Nusra. De rechtbank verklaarde Faiza H. ook vervallen van haar Belgische nationaliteit en beval haar onmiddellijke aanhouding. (Belga)

Feisal Yamoun, bijgenaamd Abu Faris, was de medeoprichter van Shariah4Belgium en vertrok net als heel wat andere Sharia4Belgium-leden naar Syrië, waar hij onder meer zou gezorgd hebben voor de logistieke organisatie. In februari 2014 zou Yamoun omgekomen zijn onder een vallende elektriciteitspaal, bij gevechten in Aleppo Zijn echtgenote Faiza H. vertrok midden april 2013, na de geboorte van hun derde kind, ook naar Syrië om er haar echtgenoot te vervoegen. Voordien had ze in België verschillende lessen gevolgd bij Sharia4Belgium en kort voor haar vertrek had ze grote geldsommen afgehaald, en nog een aanzienlijke geldsom ontvangen via Western Union. Van zodra ze in Syrië was, zou ze haar man gesteund hebben door in te staan voor de huishoudelijke taken en voor de opvoeding van de kinderen, maar ze zette ook andere vrouwen in België aan om naar Syrië te reizen. Na het overlijden van Feisal Yamoun hertrouwde Faiza H. met een andere Syriëstrijder, Ibrahim Z., die zich aansloot bij Jabhat Al Nusra en met wie ze een vierde kind kreeg. Volgens een recent rapport van de Belgische Staatsveiligheid zouden beiden zich in Noordwest-Syrië bevinden. Daar zouden ze nog steeds deel uitmaken van Jabhat Al Nusra. De rechtbank verklaarde Faiza H. ook vervallen van haar Belgische nationaliteit en beval haar onmiddellijke aanhouding. (Belga)