"De gevreesde aardappelziekte bedreigt jaarlijks 40.000 ha aardappelen in Vlaanderen en verspreidt zich snel tussen velden en tuinen", aldus Pieter Vanhaverbeke (IPA). "Met de webapplicatie krijgen telers en volkstuinders uit de Vlaamse Ardennen advies over de beste aanpak." Op basis van weersgegevens vanuit automatische weerstations wordt een ziektemodel ontwikkeld. "Telers kunnen het risico dagelijks zien evolueren en de juiste keuze maken welke percelen wel of niet behandeld moeten worden." Dat betekent dat telers objectief beslissen om al dan niet gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, wat overigens vanaf 2014 door een Europese richtlijn verplicht wordt. "Het is de bedoeling dat telers niet méér behandelen dat strikt noodzakelijk, waardoor het aantal overbodige bespuitingen wordt verminderd." De applicatie voor de professionele gebruikers werd ontwikkeld door het PCA, met steun van Vlaanderen en dankzij een project van het "Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de Producten" toegankelijk gemaakt voor alle Belgische aardappeltelers. In het kader van een Europees Leader+ project, mede-gefinancierd door Oost-Vlaanderen, wordt een vereenvoudigde versie ter beschikking gesteld aan lokale amateursverenigingen in de Vlaamse Ardennen. Er werd ook al een gelijkaardige tool ontwikkeld voor alternaria (schimmelziekte) en er is een tool in ontwikkeling voor bladluizen. (MVL)

"De gevreesde aardappelziekte bedreigt jaarlijks 40.000 ha aardappelen in Vlaanderen en verspreidt zich snel tussen velden en tuinen", aldus Pieter Vanhaverbeke (IPA). "Met de webapplicatie krijgen telers en volkstuinders uit de Vlaamse Ardennen advies over de beste aanpak." Op basis van weersgegevens vanuit automatische weerstations wordt een ziektemodel ontwikkeld. "Telers kunnen het risico dagelijks zien evolueren en de juiste keuze maken welke percelen wel of niet behandeld moeten worden." Dat betekent dat telers objectief beslissen om al dan niet gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, wat overigens vanaf 2014 door een Europese richtlijn verplicht wordt. "Het is de bedoeling dat telers niet méér behandelen dat strikt noodzakelijk, waardoor het aantal overbodige bespuitingen wordt verminderd." De applicatie voor de professionele gebruikers werd ontwikkeld door het PCA, met steun van Vlaanderen en dankzij een project van het "Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de Producten" toegankelijk gemaakt voor alle Belgische aardappeltelers. In het kader van een Europees Leader+ project, mede-gefinancierd door Oost-Vlaanderen, wordt een vereenvoudigde versie ter beschikking gesteld aan lokale amateursverenigingen in de Vlaamse Ardennen. Er werd ook al een gelijkaardige tool ontwikkeld voor alternaria (schimmelziekte) en er is een tool in ontwikkeling voor bladluizen. (MVL)