De waarheid heeft haar rechten, ook als ze pijn doet: we presteren ondermaats als we kijken naar hoeveel mensen er bij ons aan de slag zijn. Het aantal Belgen tussen 20 en 65 jaar die aan het werk zijn, steeg van 68 procent in 2008 naar 69,7 procent vorig jaar. Maar elders in Europa steeg de werkgelegenheidsgraad veel meer. Een studie van Randstad toonde aan dat de Belgische werkgelegenheidsgraad tien jaar geleden 2,2 procentpunt onder het EU-gemiddelde lag, nu is dat 3,4 procentpunt. De kloof neemt dus toe. In een rangschikking naar werkgelegenheidsgraad zakte België de voorbije tien jaar van de 20e naar de 24e plaats. Alleen Griekenland, Spanje, Italië en Kroatië doen het nog slechter.
...