De Thaise regering heeft een zes meter lange barricade uit zandzakken ten noorden van Bangkok laten optrekken. Maar twijfel bestaat over die maatregelen, want het Bang Sue-kanaal loopt ten zuiden van de beschermingsmuur. Minister van Transport Sukhumpol Suwanarat verzekerde dat de grote barricade de veiligheid van het centrum waarborgt. Over het hoogwater in het kanaal sprak hij echter niet. Bij de al maanden durende overstromingen zijn intussen 506 mensen om het leven gekomen. Volgens de regering zij drie miljoen rechtstreeks getroffen door de wateroverlast. Naast de problemen met het hoge water staat Bangkok ook nog voor een enorme afvalberg. De media schatten die op vier miljoen ton, die de afgelopen dagen wegens het hoge waterpeil niet kon afgevoerd worden. De inwoners worden volgens de krant The Nation maandag aangeraden hun afval tot het water terug afvloeit op droge plaatsen te bewaren. Indien het water aftrekt, mogen garages een grote drukte verwachten. Naar schatting een half miljoen auto's, die onder water staan, hebben nieuwe batterijen en olie nodig. (KAV)

De Thaise regering heeft een zes meter lange barricade uit zandzakken ten noorden van Bangkok laten optrekken. Maar twijfel bestaat over die maatregelen, want het Bang Sue-kanaal loopt ten zuiden van de beschermingsmuur. Minister van Transport Sukhumpol Suwanarat verzekerde dat de grote barricade de veiligheid van het centrum waarborgt. Over het hoogwater in het kanaal sprak hij echter niet. Bij de al maanden durende overstromingen zijn intussen 506 mensen om het leven gekomen. Volgens de regering zij drie miljoen rechtstreeks getroffen door de wateroverlast. Naast de problemen met het hoge water staat Bangkok ook nog voor een enorme afvalberg. De media schatten die op vier miljoen ton, die de afgelopen dagen wegens het hoge waterpeil niet kon afgevoerd worden. De inwoners worden volgens de krant The Nation maandag aangeraden hun afval tot het water terug afvloeit op droge plaatsen te bewaren. Indien het water aftrekt, mogen garages een grote drukte verwachten. Naar schatting een half miljoen auto's, die onder water staan, hebben nieuwe batterijen en olie nodig. (KAV)