. Het verlies loopt op tot een virtuele waarde van 280 miljoen euro per jaar, geld dat de drinkwatermaatschappijen via werkingskosten doorrekenen op de waterfactuur, zegt Rob Beenders.

Een nulverlies voor drinkwaterleidingen bestaat niet, benadrukt Beenders, maar de studie toont volgens hem wel aan dat de resultaten op zijn zachtst gezegd beter kunnen. Per kilometer Vlaamse waterleiding lekt nu gemiddeld 2.900 liter drinkwater per dag weg. De slechtst scorende drinkwatermaatschappij verliest 7.500 liter per kilometer, ofwel 6.000 liter meer dan de kleinste verspiller.

Beenders spoort minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) aan tot actie en vraagt ook hoorzittingen in het parlement. "Het is toch al te gek dat we in de zomer met een watertekort kampen waardoor we onze auto's niet mogen wassen en landbouwers hun velden niet mogen besproeien, terwijl er elke dag zoveel water verloren gaat?", meent hij.

De sp.a'er vraagt ook meer transparantie en efficiëntie van de sector zelf. Volgens Beenders gebruiken drinkwatermaatschappijen vandaag al technieken om waterverliezen te beheersen, maar plegen ze daarover nauwelijk overleg. "Drinkwatermaatschappijen hebben niet enkel een economische opdracht maar moeten ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Het rapport van Aquaflanders spreekt van 'aanwezige actieplannen' per watermaatschappij, maar de opvolging ervan moet strikter en beter", zegt hij.

Vlaanderen telt in totaal iets meer dan 62.000 km waterleidingen, verdeeld over acht drinkwatermaatschappijen. De scores van de verschillende maatschappijen zijn niet bekend: in de studie van Aquaflanders kregen ze enkel een nummer, iets wat de Vlaamse Milieumaatschappij VMM overigens betreurt omdat de maatschappijen zo niet gestimuleerd worden om de lekken te beperken.

Schauvliege: 'Historische achterstand opgebouwd wordt nu weggewerkt'

'Het is op mijn vraag dat die cijfers er zijn. Daar wordt ook iets mee gedaan.

Bevoegd minister Joke Schauvlieg reageerde in De Ochtend op Radio 1 op het rapport. 'Het is op mijn vraag dat die cijfers er zijn, en daar wordt ook iets mee gedaan', stelt zij. 'De drinkwatermaatschappijen moeten een investeringsplan op tafel leggen, daar moeten ze aangeven wat ze gaan doen met de inkomsten uit de waterfactuur. Daar wordt ook op toegezien.'

Schavliege wijst daarvoor naar de manier waarop de waterfactuur nu is samengesteld. 'Daar zitten verschillende componenten in, een belangrijk aandeel gaat naar die investeringen.'

Schauvliege wijst er wel op dat de situatie er niet op één dag gekomen is. 'We hebben hier te maken met een historische achterstand. Dat vraagt om een inhaalbeweing. Dat moet gespreid in de tijd, kan niet van vandaag op morgen. Om dit op te lossen zijn miljarden aan investeringen nodig, en dat kan je niet op één jaar doen.'

Farys: 'Groot deel gaat naar brandweer en spoelingen'

In De Ochtend op Radio 1 nuanceerde Bruno Pessendorffer van watermaatschappij Farys de cijfers. 'Dat is niet allemaal water dat weglekt', legt hij uit. 'Een groot deel van dat water wordt gebruikt door de brandweer, zowel voor het bluswerk als voor oefeningen. En verder zijn er ook de spoelingen die we uitvoeren nadat er werkzaamheden in een bepaal de regio afgewerkt hebben, om de leidingen schoon te maken.'

. Het verlies loopt op tot een virtuele waarde van 280 miljoen euro per jaar, geld dat de drinkwatermaatschappijen via werkingskosten doorrekenen op de waterfactuur, zegt Rob Beenders.Een nulverlies voor drinkwaterleidingen bestaat niet, benadrukt Beenders, maar de studie toont volgens hem wel aan dat de resultaten op zijn zachtst gezegd beter kunnen. Per kilometer Vlaamse waterleiding lekt nu gemiddeld 2.900 liter drinkwater per dag weg. De slechtst scorende drinkwatermaatschappij verliest 7.500 liter per kilometer, ofwel 6.000 liter meer dan de kleinste verspiller. Beenders spoort minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) aan tot actie en vraagt ook hoorzittingen in het parlement. "Het is toch al te gek dat we in de zomer met een watertekort kampen waardoor we onze auto's niet mogen wassen en landbouwers hun velden niet mogen besproeien, terwijl er elke dag zoveel water verloren gaat?", meent hij. De sp.a'er vraagt ook meer transparantie en efficiëntie van de sector zelf. Volgens Beenders gebruiken drinkwatermaatschappijen vandaag al technieken om waterverliezen te beheersen, maar plegen ze daarover nauwelijk overleg. "Drinkwatermaatschappijen hebben niet enkel een economische opdracht maar moeten ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Het rapport van Aquaflanders spreekt van 'aanwezige actieplannen' per watermaatschappij, maar de opvolging ervan moet strikter en beter", zegt hij. Vlaanderen telt in totaal iets meer dan 62.000 km waterleidingen, verdeeld over acht drinkwatermaatschappijen. De scores van de verschillende maatschappijen zijn niet bekend: in de studie van Aquaflanders kregen ze enkel een nummer, iets wat de Vlaamse Milieumaatschappij VMM overigens betreurt omdat de maatschappijen zo niet gestimuleerd worden om de lekken te beperken.'Het is op mijn vraag dat die cijfers er zijn. Daar wordt ook iets mee gedaan.Bevoegd minister Joke Schauvlieg reageerde in De Ochtend op Radio 1 op het rapport. 'Het is op mijn vraag dat die cijfers er zijn, en daar wordt ook iets mee gedaan', stelt zij. 'De drinkwatermaatschappijen moeten een investeringsplan op tafel leggen, daar moeten ze aangeven wat ze gaan doen met de inkomsten uit de waterfactuur. Daar wordt ook op toegezien.'Schavliege wijst daarvoor naar de manier waarop de waterfactuur nu is samengesteld. 'Daar zitten verschillende componenten in, een belangrijk aandeel gaat naar die investeringen.'Schauvliege wijst er wel op dat de situatie er niet op één dag gekomen is. 'We hebben hier te maken met een historische achterstand. Dat vraagt om een inhaalbeweing. Dat moet gespreid in de tijd, kan niet van vandaag op morgen. Om dit op te lossen zijn miljarden aan investeringen nodig, en dat kan je niet op één jaar doen.'In De Ochtend op Radio 1 nuanceerde Bruno Pessendorffer van watermaatschappij Farys de cijfers. 'Dat is niet allemaal water dat weglekt', legt hij uit. 'Een groot deel van dat water wordt gebruikt door de brandweer, zowel voor het bluswerk als voor oefeningen. En verder zijn er ook de spoelingen die we uitvoeren nadat er werkzaamheden in een bepaal de regio afgewerkt hebben, om de leidingen schoon te maken.'