Het intrigerende eraan is dat een aantal sleutelfiguren die in de regering de beslissing over de staatswaarborg hebben genomen, ook zetelen in dat Comité. Met andere woorden: dat zij uit hoofde van het algemeen belang een beslissing hebben genomen voor de eigen organisatie en op vraag van de eigen organisatie.

Het Politiek Comité groepeert de ministers die gerekend worden tot de 'erkende mandatarissen' van het ACW, plus de ACW-top zelf. Er wordt maandelijks vergaderd, op uitnodiging van het ACW.

Vanuit de federale regering zetelen:

- Yves Leterme, eerste minister
- Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van buitenlandse zaken
- Inge Vervotte, minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven
- Etienne Schouppe, staatssecretaris voor mobiliteit

Vanuit de Vlaamse regering:

- Jo Vandeurzen, minister van welzijn en vice-minister-president
- Hilde Crevits, minister van mobiliteit en openbare werken
- Joke Schauvliege, minister van cultuur en van milieu

De top van de christelijke arbeidersbeweging (die uitnodigt) bestaat uit:

- Patrick Develtere, voorzitter van het ACW
- Ann Demeulemeester, politiek secretaris van het ACW
- Luc Cortebeeck, voorzitter van het ACV
- Marc Justaert, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten
- Francine Swiggers, voorzitter van het directiecomité van Arco

Zij zien elkaar dus maandelijks. Het lidmaatschap is formeel: de dag dat Yves Leterme geen premier meer is, wordt hij in regel niet meer uitgenodigd op het Politiek Comité. Ook dat wijst op het belang van de vergadering (het is niet zo maar een ons-kent-ons-babbel), en op het vertrouwelijke karakter van wat er gezegd wordt. Op de agenda staan alles dat vanuit de regeringen (en de politiek in het algemeen) 'behartenswaardig' is voor wat gemeenzaam 'de beweging' heet.

In de nochtans drukke agenda's van de uitgenodigde ACW-ministers krijgen de vergaderingen van het Politiek Comité in regel de hoogste prioriteit. In onverdachte tijden getuigden aanwezigen over het belang van deze bijeenkomst: het is uniek, de structureel top-overlegorganen tussen partij en zuil.

De vraag is of het denkbaar is, na maanden aanslepende bancaire crisis, waarbij Dexia, de Gemeentelijke Holding en nu Arcofin steeds nadrukkelijker in het oog van de storm liggen, dat tijdens deze vergaderingen het vereffeningscenario van Arcofin en de cruciale coördinatie van de nodige aanpassingen van wetteksten en Koninklijke Besluiten niét besproken is?

Walter Pauli

Het intrigerende eraan is dat een aantal sleutelfiguren die in de regering de beslissing over de staatswaarborg hebben genomen, ook zetelen in dat Comité. Met andere woorden: dat zij uit hoofde van het algemeen belang een beslissing hebben genomen voor de eigen organisatie en op vraag van de eigen organisatie. Het Politiek Comité groepeert de ministers die gerekend worden tot de 'erkende mandatarissen' van het ACW, plus de ACW-top zelf. Er wordt maandelijks vergaderd, op uitnodiging van het ACW. Vanuit de federale regering zetelen: - Yves Leterme, eerste minister - Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van buitenlandse zaken - Inge Vervotte, minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven - Etienne Schouppe, staatssecretaris voor mobiliteit Vanuit de Vlaamse regering: - Jo Vandeurzen, minister van welzijn en vice-minister-president - Hilde Crevits, minister van mobiliteit en openbare werken - Joke Schauvliege, minister van cultuur en van milieu De top van de christelijke arbeidersbeweging (die uitnodigt) bestaat uit: - Patrick Develtere, voorzitter van het ACW - Ann Demeulemeester, politiek secretaris van het ACW - Luc Cortebeeck, voorzitter van het ACV - Marc Justaert, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten - Francine Swiggers, voorzitter van het directiecomité van Arco Zij zien elkaar dus maandelijks. Het lidmaatschap is formeel: de dag dat Yves Leterme geen premier meer is, wordt hij in regel niet meer uitgenodigd op het Politiek Comité. Ook dat wijst op het belang van de vergadering (het is niet zo maar een ons-kent-ons-babbel), en op het vertrouwelijke karakter van wat er gezegd wordt. Op de agenda staan alles dat vanuit de regeringen (en de politiek in het algemeen) 'behartenswaardig' is voor wat gemeenzaam 'de beweging' heet. In de nochtans drukke agenda's van de uitgenodigde ACW-ministers krijgen de vergaderingen van het Politiek Comité in regel de hoogste prioriteit. In onverdachte tijden getuigden aanwezigen over het belang van deze bijeenkomst: het is uniek, de structureel top-overlegorganen tussen partij en zuil. De vraag is of het denkbaar is, na maanden aanslepende bancaire crisis, waarbij Dexia, de Gemeentelijke Holding en nu Arcofin steeds nadrukkelijker in het oog van de storm liggen, dat tijdens deze vergaderingen het vereffeningscenario van Arcofin en de cruciale coördinatie van de nodige aanpassingen van wetteksten en Koninklijke Besluiten niét besproken is? Walter Pauli