De nieuwe voorzitter van het Waals Parlement, André Antoine (cdH) is vastbesloten om samen te werken met de andere deelentiteiten van het land en met het federale niveau. 'Het heeft geen zin om tegen elkaar de wapens op te nemen', zei hij op een vormingsdag voor nieuwe parlementsleden.

Loyauteit tegenover federale niveau

Wallonië zal zich niet isoleren omdat de Waalse regering met PS en cdH niet vertegenwoordigd is op het federale niveau, zo meent Antoine. Momenteel onderhandelt de Zweedse coalitie met MR, N-VA, CD&V en Open VLD over de federale regeringsvorming.

'Ik zeg u duidelijk dat ik vastbesloten ben om samen te werken', klonk het bij de nieuwe parlementsvoorzitter. Loyauteit ten opzichte van het federale niveau is belangrijk, vindt Antoine, maar hij hecht ook veel belang aan het Overlegcomité, waar de verschillende bestuursniveaus elkaar ontmoeten. De gewesten mogen daar gerust meer erkenning krijgen zodat ook de ministers-presidenten dat Overlegcomité kunnen voorzitten. Momenteel is het de premier die de vergaderingen leidt.

Vlaamse politici naar Namen

Om de rechtstreekse samenwerking met bijvoorbeeld Vlaanderen te verbeteren, ziet Antoine het wel zitten om bij gelegenheid een Vlaamse politicus naar Namen uit te nodigen 'om het te hebben over de Vlaamse begroting'. Antoine was tot voor enkele maanden zelf Waals begrotingsminister. Hij is ook voorstander van gezamenlijke decreten - een vernieuwing van de zesde staatshervorming - die de regionale parlementen de kans geven te wegen op wat nu nog samenwerkingsakkoorden tussen de regionale regeringen zijn. (Belga/WB)

De nieuwe voorzitter van het Waals Parlement, André Antoine (cdH) is vastbesloten om samen te werken met de andere deelentiteiten van het land en met het federale niveau. 'Het heeft geen zin om tegen elkaar de wapens op te nemen', zei hij op een vormingsdag voor nieuwe parlementsleden.Wallonië zal zich niet isoleren omdat de Waalse regering met PS en cdH niet vertegenwoordigd is op het federale niveau, zo meent Antoine. Momenteel onderhandelt de Zweedse coalitie met MR, N-VA, CD&V en Open VLD over de federale regeringsvorming.'Ik zeg u duidelijk dat ik vastbesloten ben om samen te werken', klonk het bij de nieuwe parlementsvoorzitter. Loyauteit ten opzichte van het federale niveau is belangrijk, vindt Antoine, maar hij hecht ook veel belang aan het Overlegcomité, waar de verschillende bestuursniveaus elkaar ontmoeten. De gewesten mogen daar gerust meer erkenning krijgen zodat ook de ministers-presidenten dat Overlegcomité kunnen voorzitten. Momenteel is het de premier die de vergaderingen leidt. Om de rechtstreekse samenwerking met bijvoorbeeld Vlaanderen te verbeteren, ziet Antoine het wel zitten om bij gelegenheid een Vlaamse politicus naar Namen uit te nodigen 'om het te hebben over de Vlaamse begroting'. Antoine was tot voor enkele maanden zelf Waals begrotingsminister. Hij is ook voorstander van gezamenlijke decreten - een vernieuwing van de zesde staatshervorming - die de regionale parlementen de kans geven te wegen op wat nu nog samenwerkingsakkoorden tussen de regionale regeringen zijn. (Belga/WB)