De federale ministers van N-VA en CD&V verliezen zich nu al maandenlang in gênant gebakkelei. Eerst ging het over de invoering van een vermogenswinstbelasting, dan over soldaten in de Antwerpse straten, werkloze mantelzorgers, de indexering van de huurprijzen en het lot van bruggepensioneerden. 'Toch is de meerderheid veel stabieler dan vaak wordt gedacht', zegt Kamerfractieleider Servais Verherstraeten (CD&V). 'Sommigen dachten dat deze regering een heel kort leven beschoren zou zijn, maar ondertussen groeit het besef dat we voor een lange rit vertrokken zijn.'

De meerderheid is veel stabieler dan vaak wordt gedacht.

Servais Verherstraeten

Wel heeft de regering-Michel de reputatie zich vooral aan de kant van de rijken te scharen. Zit u daar niet mee?

Servais Verherstraeten: Nochtans gaan we op veel vlakken door op de lijn die al in de vorige regeerperiode is uitgetekend. Denk maar aan het vervroegd pensioen, maatregelen op het vlak van brugpensioen en de beperking van inschakelingsuitkeringen voor pas afgestudeerden. Alleen begon de PS op den duur te aarzelen of we wel op die weg door moesten gaan.

Hendrik Vuye: Dat was ook vaak de kritiek van de N-VA op de regering-Di Rupo: de maatregelen gingen niet ver genoeg. Nu gaan we veel verder.

Verherstraeten: Wat het versterken van de concurrentiekracht betreft, bijvoorbeeld. Dat is niet alleen noodzakelijk maar ook sociaal. Want wat is er socialer dan mensen aan een job helpen en ervoor zorgen dat ze die ook kunnen houden?

Vuye: Het is dan ook onzin dat dit een asociale coalitie zou zijn. Blijkbaar gaan sommigen ervan uit dat een regering alleen sociaal kan zijn als er socialisten in zitten. Maar geloof me: ik heb echt niet het gevoel dat ik lid ben van een asociale partij.

Volgens Marc Leemans, de voorzitter van het ACV, worden de besparingsinspanningen in elk geval niet rechtvaardig verdeeld.

Verherstraeten: Zowel Marc Leemans als de werkgeversorganisaties verdedigen de belangen van hun achterban terwijl wij het voor het algemene belang moeten opnemen. In elk geval is Leemans erin geslaagd om een sociaal akkoord af te sluiten, en daar heb ik veel respect voor. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft daar trouwens ook een heel belangrijke rol in gespeeld.

Vuye: Je moet de verdiensten van minister Peeters daarbij niet overdrijven. Die sociale onderhandelingen vinden om de twee jaar plaats en de minister van Werk zit daar niet eens bij. Als de Antwerpse rechtbank Fouad Belkacem van Sharia4Belgium veroordeelt, klopt de minister van Justitie zich toch niet op de borst? Waarom doet Kris Peeters dat dan wel als de sociale partners een akkoord bereiken?

Hendrik Vuye: 'Het is onzin dat dit een asociale coalitie zou zijn.', Lies Willaert
Hendrik Vuye: 'Het is onzin dat dit een asociale coalitie zou zijn.' © Lies Willaert

Verherstraeten: Het is Kris Peeters die de angel uit het conflict tussen de werkgevers en de werknemers heeft kunnen halen door vele discrete gesprekken met hen te voeren. Dat vind ik wel degelijk een grote verdienste. En natuurlijk ben ik heel blij dat er nu een sociaal akkoord is.

Het is niet erg moeilijk om een sociaal akkoord af te sluiten als de factuur toch naar de regering kan worden doorgeschoven.

Hendrik Vuye

Vuye: Het is niet erg moeilijk om zo'n akkoord af te sluiten als de factuur toch naar de regering kan worden doorgeschoven. Daarom zou de regering eigenlijk van bij het begin bij het sociaal overleg betrokken moeten worden. Nu maken ze daar onderling afspraken waar de meerderheid dan achteraf voor opdraait. Niet alleen de vakbonden maken daar handig gebruik van, ook de werkgevers kunnen er wat van.

Hoe bedoelt u?

Vuye: Organisaties als het VBO, Voka en Unizo weten heel goed wat er zou moeten gebeuren en dat zeggen ze ook duidelijk op hun congressen. Zo vinden ze allemaal dat de loonhandicap moet worden weggewerkt. De regering heeft ook beslist om een indexsprong toe te passen waardoor de loonhandicap met 2 procent vermindert. Maar wat doen de ondernemers dan doodleuk tijdens de sociale onderhandelingen? Ze stemmen in met een loonmarge van 0,8 procent. Onbegrijpelijk.

Lees deze week het volledige interview met Verherstraeten en Vuye in Knack.

De federale ministers van N-VA en CD&V verliezen zich nu al maandenlang in gênant gebakkelei. Eerst ging het over de invoering van een vermogenswinstbelasting, dan over soldaten in de Antwerpse straten, werkloze mantelzorgers, de indexering van de huurprijzen en het lot van bruggepensioneerden. 'Toch is de meerderheid veel stabieler dan vaak wordt gedacht', zegt Kamerfractieleider Servais Verherstraeten (CD&V). 'Sommigen dachten dat deze regering een heel kort leven beschoren zou zijn, maar ondertussen groeit het besef dat we voor een lange rit vertrokken zijn.'Wel heeft de regering-Michel de reputatie zich vooral aan de kant van de rijken te scharen. Zit u daar niet mee?Servais Verherstraeten: Nochtans gaan we op veel vlakken door op de lijn die al in de vorige regeerperiode is uitgetekend. Denk maar aan het vervroegd pensioen, maatregelen op het vlak van brugpensioen en de beperking van inschakelingsuitkeringen voor pas afgestudeerden. Alleen begon de PS op den duur te aarzelen of we wel op die weg door moesten gaan. Hendrik Vuye: Dat was ook vaak de kritiek van de N-VA op de regering-Di Rupo: de maatregelen gingen niet ver genoeg. Nu gaan we veel verder.Verherstraeten: Wat het versterken van de concurrentiekracht betreft, bijvoorbeeld. Dat is niet alleen noodzakelijk maar ook sociaal. Want wat is er socialer dan mensen aan een job helpen en ervoor zorgen dat ze die ook kunnen houden? Vuye: Het is dan ook onzin dat dit een asociale coalitie zou zijn. Blijkbaar gaan sommigen ervan uit dat een regering alleen sociaal kan zijn als er socialisten in zitten. Maar geloof me: ik heb echt niet het gevoel dat ik lid ben van een asociale partij.Volgens Marc Leemans, de voorzitter van het ACV, worden de besparingsinspanningen in elk geval niet rechtvaardig verdeeld. Verherstraeten: Zowel Marc Leemans als de werkgeversorganisaties verdedigen de belangen van hun achterban terwijl wij het voor het algemene belang moeten opnemen. In elk geval is Leemans erin geslaagd om een sociaal akkoord af te sluiten, en daar heb ik veel respect voor. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft daar trouwens ook een heel belangrijke rol in gespeeld.Vuye: Je moet de verdiensten van minister Peeters daarbij niet overdrijven. Die sociale onderhandelingen vinden om de twee jaar plaats en de minister van Werk zit daar niet eens bij. Als de Antwerpse rechtbank Fouad Belkacem van Sharia4Belgium veroordeelt, klopt de minister van Justitie zich toch niet op de borst? Waarom doet Kris Peeters dat dan wel als de sociale partners een akkoord bereiken?Verherstraeten: Het is Kris Peeters die de angel uit het conflict tussen de werkgevers en de werknemers heeft kunnen halen door vele discrete gesprekken met hen te voeren. Dat vind ik wel degelijk een grote verdienste. En natuurlijk ben ik heel blij dat er nu een sociaal akkoord is.Vuye: Het is niet erg moeilijk om zo'n akkoord af te sluiten als de factuur toch naar de regering kan worden doorgeschoven. Daarom zou de regering eigenlijk van bij het begin bij het sociaal overleg betrokken moeten worden. Nu maken ze daar onderling afspraken waar de meerderheid dan achteraf voor opdraait. Niet alleen de vakbonden maken daar handig gebruik van, ook de werkgevers kunnen er wat van. Hoe bedoelt u?Vuye: Organisaties als het VBO, Voka en Unizo weten heel goed wat er zou moeten gebeuren en dat zeggen ze ook duidelijk op hun congressen. Zo vinden ze allemaal dat de loonhandicap moet worden weggewerkt. De regering heeft ook beslist om een indexsprong toe te passen waardoor de loonhandicap met 2 procent vermindert. Maar wat doen de ondernemers dan doodleuk tijdens de sociale onderhandelingen? Ze stemmen in met een loonmarge van 0,8 procent. Onbegrijpelijk. Lees deze week het volledige interview met Verherstraeten en Vuye in Knack.