Voorlopig is niet duidelijk hoeveel personeelsleden worden opgevorderd om te beginnen aan de verplichte ophaling, waarbij de Gentse binnenstad prioriteit krijgt. Maar personeelsleden kunnen het opvorderingsbevel niet zomaar naast zich neerleggen. Volgens De Regge komt het voorakkoord, dat zij gisteren mee onderhandelde met de Ivago-directie en de vakbonden, tegemoet aan alle eisen van het personeel. Toch kwam het vandaag niet tot een groen licht. De werknemers zouden zich vanaf 7 uur over het akkoord uitspreken, maar een deel van het personeel nam niet deel aan de raadpleging, met steun van ACV-OD en VSOA. Bij die twee vakbonden klinken positieve signalen over de operationele verbeteringen in het akkoord, zoals de aangepaste hitteregeling en bijkomende werkkrachten bij inhaaloperaties, maar het wederzijdse respect tussen personeel en directie werd volgens ACV-OD geschonden door een deel van het personeel af te zonderen. "Dit is een politiek van verdeel-en-heers", klonk het eerder op de dag bij Peter Wieme van ACV-OD. De werkwijze van de directie leidt tot onvrede en pessimisme over de duurzaamheid van de sociale vrede bij Ivago. Rond 9 uur was niet duidelijk wat de informatiesessie van de directie teweeg zal brengen en of het voorakkoord vandaag nog groen licht kan krijgen. In elk geval zal de raadpleging langer duren dan voorzien. Pas indien over het akkoord gestemd is, kan Ivago de vuilniszakken, GFT-bakken, karton en glascontainers die zinds maandag buiten staan, ophalen. (Belga)

Voorlopig is niet duidelijk hoeveel personeelsleden worden opgevorderd om te beginnen aan de verplichte ophaling, waarbij de Gentse binnenstad prioriteit krijgt. Maar personeelsleden kunnen het opvorderingsbevel niet zomaar naast zich neerleggen. Volgens De Regge komt het voorakkoord, dat zij gisteren mee onderhandelde met de Ivago-directie en de vakbonden, tegemoet aan alle eisen van het personeel. Toch kwam het vandaag niet tot een groen licht. De werknemers zouden zich vanaf 7 uur over het akkoord uitspreken, maar een deel van het personeel nam niet deel aan de raadpleging, met steun van ACV-OD en VSOA. Bij die twee vakbonden klinken positieve signalen over de operationele verbeteringen in het akkoord, zoals de aangepaste hitteregeling en bijkomende werkkrachten bij inhaaloperaties, maar het wederzijdse respect tussen personeel en directie werd volgens ACV-OD geschonden door een deel van het personeel af te zonderen. "Dit is een politiek van verdeel-en-heers", klonk het eerder op de dag bij Peter Wieme van ACV-OD. De werkwijze van de directie leidt tot onvrede en pessimisme over de duurzaamheid van de sociale vrede bij Ivago. Rond 9 uur was niet duidelijk wat de informatiesessie van de directie teweeg zal brengen en of het voorakkoord vandaag nog groen licht kan krijgen. In elk geval zal de raadpleging langer duren dan voorzien. Pas indien over het akkoord gestemd is, kan Ivago de vuilniszakken, GFT-bakken, karton en glascontainers die zinds maandag buiten staan, ophalen. (Belga)