In La Libre Belgique wijst Di Rupo er wel op dat zijn regering de nodige voorzichtigheid aan de dag moet leggen en 'niet de indruk mag geven dat het niet nodig is een verzekering af te sluiten'. De financiële impact van het voornemen van zijn regering moet nog worden berekend, maar Di Rupo gaat ervan uit dat 2.000 tot 4.000 slachtoffers van de overstromingen niet verzekerd waren.

Volgend weekend wil Di Rupo met de Waalse regering een 'globaal politiek akkoord' bereiken over een aantal dringende dossiers, waaronder dat van de niet-verzekerde slachtoffers van de overstromingen.

In La Libre Belgique wijst Di Rupo er wel op dat zijn regering de nodige voorzichtigheid aan de dag moet leggen en 'niet de indruk mag geven dat het niet nodig is een verzekering af te sluiten'. De financiële impact van het voornemen van zijn regering moet nog worden berekend, maar Di Rupo gaat ervan uit dat 2.000 tot 4.000 slachtoffers van de overstromingen niet verzekerd waren.Volgend weekend wil Di Rupo met de Waalse regering een 'globaal politiek akkoord' bereiken over een aantal dringende dossiers, waaronder dat van de niet-verzekerde slachtoffers van de overstromingen.