De Waalse regering heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een akkoord gesloten over een begroting in evenwicht voor 2019. Die begroting is gebaseerd op een verlaging van de overheidsuitgaven 'zonder afbreuk te doen aan prioritair beleid' en op recepten 'die de koopkracht van de Walen niet zullen raken'. Dat heeft Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) zaterdag gezegd bij de voorstelling van dat akkoord.

'Deze terugkeer naar een evenwicht vanaf 2019, zonder nieuwe belastingen, gaat verder dan onze beloftes', vulde minister-president Willy Borsus (MR) aan.

Aan inkomstenzijde rekent de Waalse regering voor volgend jaar op 13,82 miljard euro, aan uitgavenzijde op 15,08 miljard. Om het gat van 1,26 miljard euro gefinancierd te krijgen snijdt de Waalse coalitie onder meer voor 3 procent in de functioneringskosten en 1 procent in de lonen van de UAP's (Unités d'Administration Publique) en SPW (Service Public de Wallonie), in het beheer van het vastgoed en het beheer van de schuld.

270 miljoen voor evolutie Marshallplan

De begroting voor 2019 voorziet ook 160 miljoen euro in het kader van het Waals investeringsplan, 116,5 miljoen euro voor de cofinanciering van Europese programma's en 3 miljoen voor dienstverlening aan de burger.

Inzake sociale en gezondheidsacties is 5 miljoen voorzien voor mensen in nood of met een complexe handicap en 1 miljoen voor kankerpreventie. Voor werkgelegenheid is onder meer een enveloppe voorzien van 2,5 miljoen euro voor knelpuntberoepen en 3 miljoen voor alternerende opleiding. Een globale som van 270 miljoen euro werd vrijgemaakt om het Marshallplan te laten evolueren naar beleid gericht op economie, werk en vorming.

Wat mobiliteit betreft zal 170 miljoen euro gaan naar het infrastructuurplan 2019-2024, waarvan 15 miljoen euro specifiek bestemd is voor fietspaden. Tien miljoen gaat naar strategische spoorweginvesteringen (op de as Brussel-Namen-Luxemburg).

De lokale overheden krijgen 20 miljoen euro voor gemeentelijke investeringen en 12,5 miljoen voor huisvesting.

Tot slot is 8 miljoen euro voorzien voor uitroeiing van de Afrikaanse varkenspest en ter ondersteuning van de getroffen sectoren. Vijftien miljoen euro werd vrijgemaakt voor de gevolgen van de uitzonderlijke droogte.

'Geen echte begroting'

'We hebben te maken met een oefening in politieke communicatie en niet met een echte begroting', aldus de socialistische oppositie die het gebrek aan transparantie betreurt. 'Terwijl de Waalse regering een hele reeks nieuwe uitgaven uiteenzet, worden nergens de besloten besparingen gedetailleerd. Er wordt opnieuw teruggegrepen naar de techniek van het "saldo van de economische hergroepering" om de begroting rond te krijgen. Met andere woorden: de regering speculeert op het niet-gebruik van de ingeschreven kredieten en op bonussen in de regionale publieke organismen.'

Volgens de PS gaat het om een typische begroting voor het einde van de legislatuur en schuift de Waalse regering de lasten door naar de volgende bestuursploeg.

De Waalse regering heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een akkoord gesloten over een begroting in evenwicht voor 2019. Die begroting is gebaseerd op een verlaging van de overheidsuitgaven 'zonder afbreuk te doen aan prioritair beleid' en op recepten 'die de koopkracht van de Walen niet zullen raken'. Dat heeft Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) zaterdag gezegd bij de voorstelling van dat akkoord.'Deze terugkeer naar een evenwicht vanaf 2019, zonder nieuwe belastingen, gaat verder dan onze beloftes', vulde minister-president Willy Borsus (MR) aan.Aan inkomstenzijde rekent de Waalse regering voor volgend jaar op 13,82 miljard euro, aan uitgavenzijde op 15,08 miljard. Om het gat van 1,26 miljard euro gefinancierd te krijgen snijdt de Waalse coalitie onder meer voor 3 procent in de functioneringskosten en 1 procent in de lonen van de UAP's (Unités d'Administration Publique) en SPW (Service Public de Wallonie), in het beheer van het vastgoed en het beheer van de schuld.De begroting voor 2019 voorziet ook 160 miljoen euro in het kader van het Waals investeringsplan, 116,5 miljoen euro voor de cofinanciering van Europese programma's en 3 miljoen voor dienstverlening aan de burger.Inzake sociale en gezondheidsacties is 5 miljoen voorzien voor mensen in nood of met een complexe handicap en 1 miljoen voor kankerpreventie. Voor werkgelegenheid is onder meer een enveloppe voorzien van 2,5 miljoen euro voor knelpuntberoepen en 3 miljoen voor alternerende opleiding. Een globale som van 270 miljoen euro werd vrijgemaakt om het Marshallplan te laten evolueren naar beleid gericht op economie, werk en vorming.Wat mobiliteit betreft zal 170 miljoen euro gaan naar het infrastructuurplan 2019-2024, waarvan 15 miljoen euro specifiek bestemd is voor fietspaden. Tien miljoen gaat naar strategische spoorweginvesteringen (op de as Brussel-Namen-Luxemburg).De lokale overheden krijgen 20 miljoen euro voor gemeentelijke investeringen en 12,5 miljoen voor huisvesting.Tot slot is 8 miljoen euro voorzien voor uitroeiing van de Afrikaanse varkenspest en ter ondersteuning van de getroffen sectoren. Vijftien miljoen euro werd vrijgemaakt voor de gevolgen van de uitzonderlijke droogte. 'We hebben te maken met een oefening in politieke communicatie en niet met een echte begroting', aldus de socialistische oppositie die het gebrek aan transparantie betreurt. 'Terwijl de Waalse regering een hele reeks nieuwe uitgaven uiteenzet, worden nergens de besloten besparingen gedetailleerd. Er wordt opnieuw teruggegrepen naar de techniek van het "saldo van de economische hergroepering" om de begroting rond te krijgen. Met andere woorden: de regering speculeert op het niet-gebruik van de ingeschreven kredieten en op bonussen in de regionale publieke organismen.' Volgens de PS gaat het om een typische begroting voor het einde van de legislatuur en schuift de Waalse regering de lasten door naar de volgende bestuursploeg.