Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert.

Het ziekteverzuim van Waalse ambtenaren steeg in 2012 naar 7,7 procent. Voor Vlaamse ambtenaren bedraagt dat 5,6 pct en voor de Brusselse 3,9 pct. Het nationale gemiddelde bedraagt 6,4 pct.

Dit verschil tussen de gewesten manifesteert zich volgens SD Worx ook in de privésector, schrijft Le Soir.

Sociologische en professionele verschillen

In de privésector steeg het kortdurende verzuim in elf jaar tijd van 2,02 pct naar 2,44 pct. Het langdurende verzuim (langer dan 1 maand, maar korter dan 1 jaar) steeg van 1,60 naar 2,33 pct. Met 4,77 pct bereikte het totale verzuim in 2012 een recordhoogte, meldde SD Worx in maart al.

De verschillen tussen Wallonië, Vlaanderen en Brussel kunnen volgens SD Worx verklaard worden door sociologische en professionele verschillen. (Belga/TE)

Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Het ziekteverzuim van Waalse ambtenaren steeg in 2012 naar 7,7 procent. Voor Vlaamse ambtenaren bedraagt dat 5,6 pct en voor de Brusselse 3,9 pct. Het nationale gemiddelde bedraagt 6,4 pct. Dit verschil tussen de gewesten manifesteert zich volgens SD Worx ook in de privésector, schrijft Le Soir. Sociologische en professionele verschillenIn de privésector steeg het kortdurende verzuim in elf jaar tijd van 2,02 pct naar 2,44 pct. Het langdurende verzuim (langer dan 1 maand, maar korter dan 1 jaar) steeg van 1,60 naar 2,33 pct. Met 4,77 pct bereikte het totale verzuim in 2012 een recordhoogte, meldde SD Worx in maart al. De verschillen tussen Wallonië, Vlaanderen en Brussel kunnen volgens SD Worx verklaard worden door sociologische en professionele verschillen. (Belga/TE)