Waar is het klimaatplan van Wallonië? De vraag werd meermaals opgeworpen door Bart De Wever en andere N-VA'ers. Aanleiding was de kritiek op het Vlaamse plan, dat mikt op een vermindering van de uitstoot met 40 procent tegen 2030 ten opzichte van 2005 - minder dan de door de Europese Unie beoogde 47 procent. Maar waar Vlaanderen met 40 concrete maatregelen komt, blijft Wallonië achterwege, zo klonk de verdediging.
...

Waar is het klimaatplan van Wallonië? De vraag werd meermaals opgeworpen door Bart De Wever en andere N-VA'ers. Aanleiding was de kritiek op het Vlaamse plan, dat mikt op een vermindering van de uitstoot met 40 procent tegen 2030 ten opzichte van 2005 - minder dan de door de Europese Unie beoogde 47 procent. Maar waar Vlaanderen met 40 concrete maatregelen komt, blijft Wallonië achterwege, zo klonk de verdediging. 'Klopt niet', zegt Waals minister van Klimaat Philippe Henry (Ecolo). 'We hebben in 2019 een klimaatplan voorgelegd dat we nu updaten naar aanleiding van de verhoogde ambities van Europa.' Volgens Henry zijn verscheidene concrete maatregelen al afgeklopt, zoals de investeringen in openbaar vervoer en de isolatie van openbare gebouwen. 'We hebben nu input gevraagd aan de administratie, aan specifieke sectoren, en ook aan de burger.' Het is de bedoeling om in februari te landen met een gedetailleerd plan. 'Wij willen 55 procent van de globale uitstoot verminderen ten opzichte van 1990.' Dat zou neerkomen op een vermindering van ongeveer 47 procent ten opzichte van 2005, dus exact wat Europa vraagt. Maar bewijs voor de berekening ligt nog niet op tafel. Het Waals Gewest vreest de dupe te worden van de lage doelstellingen van de Vlaamse regering. 'Als Vlaanderen niet ambitieuzer wil zijn dan 40 procent, dan komt de last bij de andere overheden te liggen. Vlaanderen hoopt dat de EU de Belgische doelstellingen nog zal afzwakken, maar dat zal niet gebeuren. De houding van de Vlaamse regering is dus problematisch.' De meningsverschillen zijn zo groot dat Henry de stekker trok uit de onderhandelingen tussen de Belgische klimaatministers tijdens de klimaattop in Glasgow, waar Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) digitaal mee aan tafel schoof. 'Ik hoop nog op een doorbraak voor het einde van het jaar. Maar als de Vlaamse regering bij haar standpunt blijft, zal eender welk akkoord onvoldoende zijn voor Europa.' En dan is er nog de gevoelige kwestie van de kernuitstap. Met haar beslissing om geen vergunning te geven aan een gascentrale in Vilvoorde zette Demir de Wetstraat op stelten. De gascentrale in het Waalse Awirs kreeg wél groen licht. Henry noemt de demarche van Demir 'verrassend'. Maar of Wallonië desnoods bereid is om niet één maar twee gascentrales te verwelkomen? 'Wij beslissen alleen over de vergunningen', klinkt het diplomatisch.