Daarvoor is wel een ambitieus energietransitieplan nodig, en ook de burgers zullen een inspanning moeten leveren.

Maatregelen

België heeft voorlopig geen duidelijk plan waarmee het de omslag maakt van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie (HEN). De cijfers die de twee chemici van de VUB ter beschikking hebben, tonen evenwel aan dat België wel energieneutraal kan worden. De omslag naar hernieuwbare energie volstaat echter niet: er komen nog vier grote maatregelen bovenop.

De energieconsumptie moet omlaag door onder meer de huizen goed te isoleren. Het energiegebruik moet aangepast worden aan de beschikbaarheid en er moet meer energie opgeslagen worden. Het opslaan van de hernieuwbare energie wordt een grote uitdaging, want bij fossiele brandstoffen werden die opslagruimtes natuurlijk gecreëerd. Tenslotte moet ook de capaciteit van het internationaal elektriciteitstransport toenemen en dat kan mogelijk zelfs intercontinentaal.

Inspanning

Alles samen moet de energieproductie uit hernieuwbare bronnen voor een klimaatneutraal België op ongeveer 270 terrawattuur (TWh) per jaar liggen. De onderzoekers geloven dat HEN in België tegen 2030 goed zal zijn voor meer dan 150 TWh per jaar, waarvan minstens 30 TWh via windturbines en 120 TWh via zonne-energie.

Maar de burger zal ook nog een grote inspanning moeten leveren om de overige 120 TWh te behalen. De boodschap is duidelijk: 'Plaats fotovoltaïsche zonnepanelen en eventueel ook een zonneboiler', aldus de VUB-onderzoekers.

Daarvoor is wel een ambitieus energietransitieplan nodig, en ook de burgers zullen een inspanning moeten leveren.België heeft voorlopig geen duidelijk plan waarmee het de omslag maakt van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie (HEN). De cijfers die de twee chemici van de VUB ter beschikking hebben, tonen evenwel aan dat België wel energieneutraal kan worden. De omslag naar hernieuwbare energie volstaat echter niet: er komen nog vier grote maatregelen bovenop. De energieconsumptie moet omlaag door onder meer de huizen goed te isoleren. Het energiegebruik moet aangepast worden aan de beschikbaarheid en er moet meer energie opgeslagen worden. Het opslaan van de hernieuwbare energie wordt een grote uitdaging, want bij fossiele brandstoffen werden die opslagruimtes natuurlijk gecreëerd. Tenslotte moet ook de capaciteit van het internationaal elektriciteitstransport toenemen en dat kan mogelijk zelfs intercontinentaal. Alles samen moet de energieproductie uit hernieuwbare bronnen voor een klimaatneutraal België op ongeveer 270 terrawattuur (TWh) per jaar liggen. De onderzoekers geloven dat HEN in België tegen 2030 goed zal zijn voor meer dan 150 TWh per jaar, waarvan minstens 30 TWh via windturbines en 120 TWh via zonne-energie. Maar de burger zal ook nog een grote inspanning moeten leveren om de overige 120 TWh te behalen. De boodschap is duidelijk: 'Plaats fotovoltaïsche zonnepanelen en eventueel ook een zonneboiler', aldus de VUB-onderzoekers.