De rechtvaardiger verdeling van de lasten is een van de eisen van de vakbonden. Veel Belgen, zo blijkt uit een peiling van VTM, hebben het gevoel dat de lasten en besparingen oneerlijk verdeeld zijn.

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf aan dat hij er "geen enkele moeite" mee heeft "om morgen een vermogenswinstbelasting in te voeren, maar dit lost de problemen met het begrotingstekort niet op."

De Wever merkte op dat de inkomsten uit kapitaal het voorbije jaar zijn gedaald, door de lage rente enerzijds en belastingen zoals hogere roerende voorheffing en beurstaks anderzijds. "Wie gaat werken, wordt daarentegen minder belast. Dat zegt ook de Nationale Bank. De fairnessagenda is heel belangrijk, maar we hebben de perceptie tegen", aldus de N-VA-voorzitter. Tegen een vermogenswinstbelasting verzet hij zich dus niet (langer). "Maar als we die morgen invoeren, zijn de problemen overmorgen nog even groot. Wat is jullie alternatief?", kaatste hij de bal terug naar de vakbonden.

Karel Van Eetvelt van zelfstandigenorganisatie Unizo verklaarde dat ook bij zijn achterban een gevoel van onrechtvaardigheid leeft, meer bepaald tegenover de multinationals. "Maar ik besef dat de Belgische regering dit niet alleen kan oplossen. Ik wil die bedrijven niet weg, men moet dit op Europees niveau aankaarten". De Unizo-topman waarschuwde er ook voor de reeds hoge lasten niet nog hoger te maken.

'Luisteren naar de bevolking'

Aan de andere kant stonden Rudy De Leeuw, voorzitter van ABVV, en John Crombez van SP.A. Beiden herhaalden dat de regering moet stoppen met te zeggen dat de mensen er door het huidige beleid zijn op vooruitgegaan. "Velen zagen hun kosten sneller stijgen dan hun inkomsten", aldus Crombez. "De regering duwt gewoon door. Het wordt tijd dat ze een rustpauze inlast en ernstig luistert naar de bevolking". De Leeuw herhaalde dat "landen met sterke vakbonden en goed sociaal overleg, ook economisch beter presteren".

Over de recente staking in de gevangenissen bleef de ABVV-voorzitter op de vlakte. De Vlaamse cipiersbonden hebben het protocolakkoord met justitieminister Koen Geens (CD&V) ondertekend, terwijl twee van de drie Franstalige bonden verzet blijven voeren. De Leeuw wilde op VTM geen standpunt innemen. "Als ik grote verklaringen afleg, gaan we niet uit de impasse geraken".

Om de staking bij het spoor te laten beëindigen, moet de NMBS-directie volgens de ABVV-voorzitter de circulaire (rond de kredietdagen) intrekken en bereid zijn om alternatieve productiviteitsverhogende maatregelen te onderhandelen.

"Chantage", riep De Wever, die later in het debat ook herhaalde dat het vakbondsprotest politiek gemotiveerd is. Vermoed wordt dat de extreem-linkse PTB/PVDA erg veel invloed uitoefent op de stakers in Wallonië. Rudy De Leeuw zei daarop dat iedereen welkom is bij de vakbond, "zolang men de waarden van het ABVV respecteert. Ik zal niet toelaten dat welke partij dan ook onze waarden zal bepalen".

'PTB aanpakken zoals Vlaams Blok'

Unizo-topman Van Eetvelt pleitte voor een reactie van het middenveld, zoals indertijd tegen het extreem-rechtse Vlaams Blok. "Deze reactie zie ik vandaag spijtig genoeg niet tegenover de PTB, terwijl ze toch een gelijkaardige manier van aanpak hebben met hun extremistische voorstellen".

Het debat eindigde met het advies van Caroline Ven , voormalig CEO van werkgeversorganisatie Etion om bij het volgende begrotingsoverleg meteen één volledig pakket van besparingsmaatregelen, structurele hervormingen en sociale correcties op tafel te leggen, zodat de bevolking weet waar ze aan toe is. De Wever vond dat een goed idee. "Dat zal een grote inspanning vergen, maar dat zijn we door de "effort" heen en kunnen we focussen op de resultaten."

(Belga/RR)

De rechtvaardiger verdeling van de lasten is een van de eisen van de vakbonden. Veel Belgen, zo blijkt uit een peiling van VTM, hebben het gevoel dat de lasten en besparingen oneerlijk verdeeld zijn. N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf aan dat hij er "geen enkele moeite" mee heeft "om morgen een vermogenswinstbelasting in te voeren, maar dit lost de problemen met het begrotingstekort niet op."De Wever merkte op dat de inkomsten uit kapitaal het voorbije jaar zijn gedaald, door de lage rente enerzijds en belastingen zoals hogere roerende voorheffing en beurstaks anderzijds. "Wie gaat werken, wordt daarentegen minder belast. Dat zegt ook de Nationale Bank. De fairnessagenda is heel belangrijk, maar we hebben de perceptie tegen", aldus de N-VA-voorzitter. Tegen een vermogenswinstbelasting verzet hij zich dus niet (langer). "Maar als we die morgen invoeren, zijn de problemen overmorgen nog even groot. Wat is jullie alternatief?", kaatste hij de bal terug naar de vakbonden. Karel Van Eetvelt van zelfstandigenorganisatie Unizo verklaarde dat ook bij zijn achterban een gevoel van onrechtvaardigheid leeft, meer bepaald tegenover de multinationals. "Maar ik besef dat de Belgische regering dit niet alleen kan oplossen. Ik wil die bedrijven niet weg, men moet dit op Europees niveau aankaarten". De Unizo-topman waarschuwde er ook voor de reeds hoge lasten niet nog hoger te maken. Aan de andere kant stonden Rudy De Leeuw, voorzitter van ABVV, en John Crombez van SP.A. Beiden herhaalden dat de regering moet stoppen met te zeggen dat de mensen er door het huidige beleid zijn op vooruitgegaan. "Velen zagen hun kosten sneller stijgen dan hun inkomsten", aldus Crombez. "De regering duwt gewoon door. Het wordt tijd dat ze een rustpauze inlast en ernstig luistert naar de bevolking". De Leeuw herhaalde dat "landen met sterke vakbonden en goed sociaal overleg, ook economisch beter presteren". Over de recente staking in de gevangenissen bleef de ABVV-voorzitter op de vlakte. De Vlaamse cipiersbonden hebben het protocolakkoord met justitieminister Koen Geens (CD&V) ondertekend, terwijl twee van de drie Franstalige bonden verzet blijven voeren. De Leeuw wilde op VTM geen standpunt innemen. "Als ik grote verklaringen afleg, gaan we niet uit de impasse geraken". Om de staking bij het spoor te laten beëindigen, moet de NMBS-directie volgens de ABVV-voorzitter de circulaire (rond de kredietdagen) intrekken en bereid zijn om alternatieve productiviteitsverhogende maatregelen te onderhandelen. "Chantage", riep De Wever, die later in het debat ook herhaalde dat het vakbondsprotest politiek gemotiveerd is. Vermoed wordt dat de extreem-linkse PTB/PVDA erg veel invloed uitoefent op de stakers in Wallonië. Rudy De Leeuw zei daarop dat iedereen welkom is bij de vakbond, "zolang men de waarden van het ABVV respecteert. Ik zal niet toelaten dat welke partij dan ook onze waarden zal bepalen". Unizo-topman Van Eetvelt pleitte voor een reactie van het middenveld, zoals indertijd tegen het extreem-rechtse Vlaams Blok. "Deze reactie zie ik vandaag spijtig genoeg niet tegenover de PTB, terwijl ze toch een gelijkaardige manier van aanpak hebben met hun extremistische voorstellen". Het debat eindigde met het advies van Caroline Ven , voormalig CEO van werkgeversorganisatie Etion om bij het volgende begrotingsoverleg meteen één volledig pakket van besparingsmaatregelen, structurele hervormingen en sociale correcties op tafel te leggen, zodat de bevolking weet waar ze aan toe is. De Wever vond dat een goed idee. "Dat zal een grote inspanning vergen, maar dat zijn we door de "effort" heen en kunnen we focussen op de resultaten." (Belga/RR)