De cao voorziet komend schooljaar in een een loonsverhoging met 0,3 procent, die vanaf januari 2021 oploopt tot 2,1 procent. Er komt ook een extra loontrap vanaf 35 jaar anciënniteit om een einde te maken aan het feitelijke loonplafond na 25 jaar.

'De eis voor een verhoging van de koopkracht was een weloverwogen en bewuste keuze. Het VSOA-Onderwijs was én is immers de mening toegedaan dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven', zegt voorzitter Marnix Heyndrickx. 'Bovendien blijven wij het standpunt verdedigen dat de herwaardering en een hoger maatschappelijk aanzien van het lerarenberoep pas gerealiseerd kunnen worden wanneer er ook een aantrekkelijke verloning aan verbonden is.'

Naast een loonsverhoging voor de 175.000 onderwijspersoneelsleden, komen er op initiatief van Crevits maatregelen om de situatie van startende en tijdelijke leerkrachten te versterken. Hoewel het onderwerp volgens VSOA 'in het loopbaandebat thuishoort', gingen de vakbonden hierin mee. 'Niets doen voor de startende leraar, terwijl er zich opportuniteiten aandienden, en wachten op een loopbaanpact was geen optie. Was er daarvoor wel gekozen, dan was deze onderwijs-cao de geschiedenis ingegaan als de cao van de gemiste kans', zegt Heyndrickx.

De voorzitter benadrukt wel dat dit akkoord niet als een 'miniloopbaanpact' mag worden gezien. Betere loopbaanperspectieven en meer werkzekerheid voor onderwijspersoneel moeten 'liefst nog zo snel mogelijk' in een 'stevig loopbaanpact worden gebetonneerd'.

De cao voorziet komend schooljaar in een een loonsverhoging met 0,3 procent, die vanaf januari 2021 oploopt tot 2,1 procent. Er komt ook een extra loontrap vanaf 35 jaar anciënniteit om een einde te maken aan het feitelijke loonplafond na 25 jaar. 'De eis voor een verhoging van de koopkracht was een weloverwogen en bewuste keuze. Het VSOA-Onderwijs was én is immers de mening toegedaan dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven', zegt voorzitter Marnix Heyndrickx. 'Bovendien blijven wij het standpunt verdedigen dat de herwaardering en een hoger maatschappelijk aanzien van het lerarenberoep pas gerealiseerd kunnen worden wanneer er ook een aantrekkelijke verloning aan verbonden is.' Naast een loonsverhoging voor de 175.000 onderwijspersoneelsleden, komen er op initiatief van Crevits maatregelen om de situatie van startende en tijdelijke leerkrachten te versterken. Hoewel het onderwerp volgens VSOA 'in het loopbaandebat thuishoort', gingen de vakbonden hierin mee. 'Niets doen voor de startende leraar, terwijl er zich opportuniteiten aandienden, en wachten op een loopbaanpact was geen optie. Was er daarvoor wel gekozen, dan was deze onderwijs-cao de geschiedenis ingegaan als de cao van de gemiste kans', zegt Heyndrickx. De voorzitter benadrukt wel dat dit akkoord niet als een 'miniloopbaanpact' mag worden gezien. Betere loopbaanperspectieven en meer werkzekerheid voor onderwijspersoneel moeten 'liefst nog zo snel mogelijk' in een 'stevig loopbaanpact worden gebetonneerd'.