Statbel geeft nog enkele kenmerken van weduwen en weduwnaars in 2017. Meer dan de helft is dan minstens 75 jaar (54,5 procent). Dat geldt vooral voor Vlaanderen (57,7 procent). Ook in Wallonië (49,2 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (51,8 procent) is één op de twee ouder dan 75 jaar. Mannen worden gemiddeld weduwnaar op 76,2 jaar. Vrouwen worden gemiddeld weduwe op 73,7 jaar. De huwelijken die ontbonden worden als één van de partners sterft, hebben een gemiddelde duur van 48,2 jaar. Bepaalde personen worden weduwnaar of weduwe voor de leeftijd van 55 jaar. Die situatie komt iets vaker voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10,4 procent) dan in de andere twee gewesten (7,7 procent van de gevallen in Wallonië en 6,4 procent in Vlaanderen). Van de jonge weduwen of weduwnaars heeft 59,6 procent ten minste één kind onder de 25 jaar dat bij hen woont en dat dus mogelijk ten laste is. (Belga)

Statbel geeft nog enkele kenmerken van weduwen en weduwnaars in 2017. Meer dan de helft is dan minstens 75 jaar (54,5 procent). Dat geldt vooral voor Vlaanderen (57,7 procent). Ook in Wallonië (49,2 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (51,8 procent) is één op de twee ouder dan 75 jaar. Mannen worden gemiddeld weduwnaar op 76,2 jaar. Vrouwen worden gemiddeld weduwe op 73,7 jaar. De huwelijken die ontbonden worden als één van de partners sterft, hebben een gemiddelde duur van 48,2 jaar. Bepaalde personen worden weduwnaar of weduwe voor de leeftijd van 55 jaar. Die situatie komt iets vaker voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10,4 procent) dan in de andere twee gewesten (7,7 procent van de gevallen in Wallonië en 6,4 procent in Vlaanderen). Van de jonge weduwen of weduwnaars heeft 59,6 procent ten minste één kind onder de 25 jaar dat bij hen woont en dat dus mogelijk ten laste is. (Belga)