Momenteel zijn er nog zowat 1.500 vrije plaatsen voor volgend schooljaar in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs. Daarvan zijn er 148 voor de onthaalklas en 18 voor kindjes die naar de eerste kleuterklas gaan. Veel te weinig volgens het LOP. "De 18 vrije plaatsen (...) schieten ruimschoots te kort om voor al deze kinderen een plaats op de schoolbanken te kunnen garanderen", zegt Walentina Cools van het platform. Cools wil dat de politieke wereld het capaciteitsprobleem in kaart brengt en de nodige oplossingen uitwerkt. Naast de leerlingen in de onthaalklas is er volgens de organisatie ook aandacht nodig voor andere jaren in de kleuterklas, waar het capaciteitsprobleem mogelijk nog groter is. Om te bepalen welk kind een plaats krijgt zijn er over het hele schooljaar aanmeldingsmomenten. Eerst krijgen broers en zussen van kinderen die al naar de school gaan en kinderen van personeelsleden de keuze. In de tweede aanmeldingsronde, die liep tot 1 februari, kunnen alle andere kinderen hun voorkeur aangeven. Daarbij horen ook de voorrangscategorieën 'Nederlands' en 'GOK (Gelijke Onderwijskansen)'. Vanaf 6 mei loopt de vrije inschrijvingsprocedure. De ouders van 600 kleuters voor de eerste kleuterklas krijgen voor hun kind geen plaats in een van hun voorkeursscholen. Daar kunnen wel nog plaatsen vrijkomen als andere inschrijvingen niet worden bevestigd. Meer informatie op www.inschrijveninbrussel.be. (Belga)

Momenteel zijn er nog zowat 1.500 vrije plaatsen voor volgend schooljaar in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs. Daarvan zijn er 148 voor de onthaalklas en 18 voor kindjes die naar de eerste kleuterklas gaan. Veel te weinig volgens het LOP. "De 18 vrije plaatsen (...) schieten ruimschoots te kort om voor al deze kinderen een plaats op de schoolbanken te kunnen garanderen", zegt Walentina Cools van het platform. Cools wil dat de politieke wereld het capaciteitsprobleem in kaart brengt en de nodige oplossingen uitwerkt. Naast de leerlingen in de onthaalklas is er volgens de organisatie ook aandacht nodig voor andere jaren in de kleuterklas, waar het capaciteitsprobleem mogelijk nog groter is. Om te bepalen welk kind een plaats krijgt zijn er over het hele schooljaar aanmeldingsmomenten. Eerst krijgen broers en zussen van kinderen die al naar de school gaan en kinderen van personeelsleden de keuze. In de tweede aanmeldingsronde, die liep tot 1 februari, kunnen alle andere kinderen hun voorkeur aangeven. Daarbij horen ook de voorrangscategorieën 'Nederlands' en 'GOK (Gelijke Onderwijskansen)'. Vanaf 6 mei loopt de vrije inschrijvingsprocedure. De ouders van 600 kleuters voor de eerste kleuterklas krijgen voor hun kind geen plaats in een van hun voorkeursscholen. Daar kunnen wel nog plaatsen vrijkomen als andere inschrijvingen niet worden bevestigd. Meer informatie op www.inschrijveninbrussel.be. (Belga)