Vlaanderen besliste in de jaren negentig om geen belastinggeld te spenderen aan militair onderzoek. Er werd toen een richtlijn opgesteld die overheidssteun aan wapenprojecten moet uitsluiten.

Maar volgens een groep van 13 organisaties uit de vredesbeweging (o.a. Vredesactie, 11.11.11. en Broederlijk Delen) zou Vlaams minister Philippe Muyters de richtlijn willen versoepelen. Hij zou daarmee volgens de organisaties ingaan op een vraag van sectorfederatie Agoria.

Het kabinet van minister Muyters spreekt echter tegen dat de richtlijn zal 'afgeschaft of versoepeld' worden. 'We gaan die richtlijn niet schrappen. We hebben enkel een advies aan VARIO (Vlaamse Adviesruid voor Innoveren en Ondernemen, red.) gevraagd de richtlijn te actualiseren en te verduidelijken wat wel en niet kan. Dat is nu niet altijd duidelijk', zegt woordvoerder Thomas Pollet.

Het is volgens het kabinet-Muyters ook helemaal niet de bedoeling om in de toekomst Vlaams overheidsgeld in te zetten voor puur militaire toepassingen. 'We vragen enkel dat Vlaamse bedrijven net als bedrijven uit Duitsland of Spanje kunnen deelnemen aan onderzoeksprogramma's in het Europese defensiebeleid', klinkt het.

Vlaanderen besliste in de jaren negentig om geen belastinggeld te spenderen aan militair onderzoek. Er werd toen een richtlijn opgesteld die overheidssteun aan wapenprojecten moet uitsluiten.Maar volgens een groep van 13 organisaties uit de vredesbeweging (o.a. Vredesactie, 11.11.11. en Broederlijk Delen) zou Vlaams minister Philippe Muyters de richtlijn willen versoepelen. Hij zou daarmee volgens de organisaties ingaan op een vraag van sectorfederatie Agoria.Het kabinet van minister Muyters spreekt echter tegen dat de richtlijn zal 'afgeschaft of versoepeld' worden. 'We gaan die richtlijn niet schrappen. We hebben enkel een advies aan VARIO (Vlaamse Adviesruid voor Innoveren en Ondernemen, red.) gevraagd de richtlijn te actualiseren en te verduidelijken wat wel en niet kan. Dat is nu niet altijd duidelijk', zegt woordvoerder Thomas Pollet.Het is volgens het kabinet-Muyters ook helemaal niet de bedoeling om in de toekomst Vlaams overheidsgeld in te zetten voor puur militaire toepassingen. 'We vragen enkel dat Vlaamse bedrijven net als bedrijven uit Duitsland of Spanje kunnen deelnemen aan onderzoeksprogramma's in het Europese defensiebeleid', klinkt het.