De Vlaamse socialiste polste naar het standpunt van de Commissie over de uitspraken van de Antwerpse procureur des konings Herman Dams over het melden van auto's met vreemde nummerplaten, met als doel de criminaliteit aan te pakken. Volgens Van Brempt werd daarbij onder meer Bulgarije expliciet vermeld. Ze wilde weten of dergelijke aanpak van criminaliteit strookt met de Europese regels. In haar antwoord onderstreept Reding dat ze geen standpunt inneemt over individuele uitspraken wanneer ze niet bekend is met de precieze inhoud ervan. Ze herinnert eraan dat in het EU-recht niet bij voorbaat wordt vastgelegd hoe politiecontroles moeten worden georganiseerd. Ze mogen evenwel niet stelselmatig en op ongerechtvaardigde en onevenredige wijze tegen bepaalde nationaliteiten gericht zijn. Wel stelt de Luxemburgse commissaris dat "uitspraken die criminaliteit in verband zouden brengen met een bepaalde nationaliteit, zoals het vragen om kentekenplaten van andere lidstaten te signaleren om kleine criminaliteit te bestrijden, die lidstaten inderdaad kunnen stigmatiseren en vreemdelingenhaat aanwakkeren". Ze zijn dus niet verenigbaar met het EU-beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit, aldus Reding. "Overheidsinstanties, politieke partijen en het maatschappelijk middenveld moeten racistisch en xenofoob gedrag krachtig veroordelen en actief bestrijden". (ANA)

De Vlaamse socialiste polste naar het standpunt van de Commissie over de uitspraken van de Antwerpse procureur des konings Herman Dams over het melden van auto's met vreemde nummerplaten, met als doel de criminaliteit aan te pakken. Volgens Van Brempt werd daarbij onder meer Bulgarije expliciet vermeld. Ze wilde weten of dergelijke aanpak van criminaliteit strookt met de Europese regels. In haar antwoord onderstreept Reding dat ze geen standpunt inneemt over individuele uitspraken wanneer ze niet bekend is met de precieze inhoud ervan. Ze herinnert eraan dat in het EU-recht niet bij voorbaat wordt vastgelegd hoe politiecontroles moeten worden georganiseerd. Ze mogen evenwel niet stelselmatig en op ongerechtvaardigde en onevenredige wijze tegen bepaalde nationaliteiten gericht zijn. Wel stelt de Luxemburgse commissaris dat "uitspraken die criminaliteit in verband zouden brengen met een bepaalde nationaliteit, zoals het vragen om kentekenplaten van andere lidstaten te signaleren om kleine criminaliteit te bestrijden, die lidstaten inderdaad kunnen stigmatiseren en vreemdelingenhaat aanwakkeren". Ze zijn dus niet verenigbaar met het EU-beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit, aldus Reding. "Overheidsinstanties, politieke partijen en het maatschappelijk middenveld moeten racistisch en xenofoob gedrag krachtig veroordelen en actief bestrijden". (ANA)