Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur. Een vrachtwagen met oplegger die een hoogtewerker vervoerde, reed toen onder de brug door en daarbij raakte de arm van de hoogtewerker de draagbalken van de brug. Die raakten over de hele breedte van de brug ernstig beschadigd. Verschillende brokstukken vielen op de snelweg zodat de pechstrook en de twee rechterrijstroken een tijdlang moesten afgesloten worden voor het verkeer. Dat veroorzaakte een file van een tiental kilometer. Een ingenieur van de Dienst Wegen en Verkeer kwam de brug aan een eerste onderzoek onderwerpen en besliste dat het verkeer onder de brug door kon rijden. Over de brug is voorlopig geen verkeer mogelijk. In de loop van donderdagavond of vrijdag komt een tweede ploeg ingenieurs de brug aan een dieper onderzoek onderwerpen. Dan moet blijken of de brug kan hersteld worden of volledig moet vervangen worden. (COR 230)

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur. Een vrachtwagen met oplegger die een hoogtewerker vervoerde, reed toen onder de brug door en daarbij raakte de arm van de hoogtewerker de draagbalken van de brug. Die raakten over de hele breedte van de brug ernstig beschadigd. Verschillende brokstukken vielen op de snelweg zodat de pechstrook en de twee rechterrijstroken een tijdlang moesten afgesloten worden voor het verkeer. Dat veroorzaakte een file van een tiental kilometer. Een ingenieur van de Dienst Wegen en Verkeer kwam de brug aan een eerste onderzoek onderwerpen en besliste dat het verkeer onder de brug door kon rijden. Over de brug is voorlopig geen verkeer mogelijk. In de loop van donderdagavond of vrijdag komt een tweede ploeg ingenieurs de brug aan een dieper onderzoek onderwerpen. Dan moet blijken of de brug kan hersteld worden of volledig moet vervangen worden. (COR 230)