"Het gaat over stukken natuur die achter onze rug verdwijnen en die door toevallige voorbijgangers worden doorgegeven aan de natuurinspectie", zegt Schauvliege. "Die geeft de daders een aanmaning en spoort aan tot herstel, maar herstel van waardevolle natuurgebied duurt jaren, verloren gegane natuur vervang je niet in een vingerknip." Uit de cijfers blijkt dat hiervoor vorig jaar 137 aanmaningen en 148 processen-verbaal opgemaakt werden. In 2018 verdween er bijna 150 hectare aan bos in Vlaanderen, het aantal lopende meter verdwenen hagen lag in dat jaar ook op ruim 18.000. (Belga)

"Het gaat over stukken natuur die achter onze rug verdwijnen en die door toevallige voorbijgangers worden doorgegeven aan de natuurinspectie", zegt Schauvliege. "Die geeft de daders een aanmaning en spoort aan tot herstel, maar herstel van waardevolle natuurgebied duurt jaren, verloren gegane natuur vervang je niet in een vingerknip." Uit de cijfers blijkt dat hiervoor vorig jaar 137 aanmaningen en 148 processen-verbaal opgemaakt werden. In 2018 verdween er bijna 150 hectare aan bos in Vlaanderen, het aantal lopende meter verdwenen hagen lag in dat jaar ook op ruim 18.000. (Belga)