Tijdens het debat hinkelde Bracke op twee gedachten. Hij wil tegelijkertijd dat de nieuwe federale regering volgend jaar 'vanaf dag één' prioritair de sociaaleconomische uitdagingen aanpakt, maar de N-VA participeert pas aan een regering als er een principieel akkoord is over confederalisme. Zowel Wouter Beke (CD&V), Wouter Van Besien (Groen), Bruno Tobback (sp.a) als Gwendolyn Rutten (Open Vld) reageerden afwijzend.

'Sociale zekerheid splitsen'

"Deze regering heeft een aantal problemen aangepakt, maar daar stopt het", zei Bracke. "Wij willen vanaf dag één een regering die de concurrentiekracht, de arbeidsmarkt, de vergrijzing en dergelijke structureel aanpakt. Tegelijk willen we ook een principieel akkoord over het confederalisme waarbij we nog alleen die dingen samen doen die ons omwille van de schaalvoordelen voordelen oplevert, maar bijvoorbeeld de sociale zekerheid gesplitst wordt", aldus Bracke. Begin november zal de N-VA meer gedetailleerde voorstellen lanceren.

Wouter Beke stelde dat er geen sprake kan zijn de regeringsvorming opnieuw te blokkeren met onderhandelingen over een nieuwe staatshervorming. "De nieuwe senaat zal bevoegd zijn voor grondwettelijke zaken. Als men daar een consensus vindt over thema's zoals een federale kieskring, why not? Politieke stabiliteit zoals de voorbije twee jaar is echter essentieel voor economisch herstel", aldus Beke die meewarig deed over het voorstel van Bracke. "Indien ik zo'n dingen zou zeggen op het examen was ik gegarandeerd gebuisd."

'Volledige blokkering'

Bruno Tobback wees erop dat ons land al sinds 1970 doende is met onderhandelingen over de staatshervorming en stelde dat er thans in de eerste plaats nood is aan bruggenbouwers. Hij pleitte ervoor dat bijvoorbeeld de verschillende regeringen in dit land bij de start van de nieuwe legislatuur een akkoord zouden sluiten over een gezamenlijke aanpak van de werkloosheid. "We staan voor enorme uitdagingen zoals de vergrijzing en de schuld. Ik vind het erg dit te willen blokkeren voor een niet uit te leggen princiepsovereenkomst".

Ook Gwendolyn Rutten liet er geen twijfel over bestaan dat haar partij de volgende vijf jaar niet wil meewerken aan een nieuwe staatshervorming. "We willen vanzelfsprekend wel praten over 'staatsvermindering' want we hebben nog nooit zoveel staat gehad als vandaag. Het N-VA-voorstel om eerst te onderhandelingen over een akkoord over een confederale staat zal volgens haar leiden tot een volledige blokkering van de instellingen.

'Genoeg geweest'

Wouter Van Besien wil de vorming van een nieuwe federale regering evenmin afhankelijk maken van een akkoord over een nieuwe staatshervorming. "Het is absoluut genoeg geweest. De economie moet thans absolute voorrang krijgen". De huidige regering krijgt van Van Besien overigens een onvoldoende mee omdat er nog geen werk gemaakt is van een hervorming van banken, wegens het gemorrel aan de index, de beperkingen van werkloosheidsuitkeringen en het schrappen van energiebesparende maatregelen. (Belga/TV)

Tijdens het debat hinkelde Bracke op twee gedachten. Hij wil tegelijkertijd dat de nieuwe federale regering volgend jaar 'vanaf dag één' prioritair de sociaaleconomische uitdagingen aanpakt, maar de N-VA participeert pas aan een regering als er een principieel akkoord is over confederalisme. Zowel Wouter Beke (CD&V), Wouter Van Besien (Groen), Bruno Tobback (sp.a) als Gwendolyn Rutten (Open Vld) reageerden afwijzend."Deze regering heeft een aantal problemen aangepakt, maar daar stopt het", zei Bracke. "Wij willen vanaf dag één een regering die de concurrentiekracht, de arbeidsmarkt, de vergrijzing en dergelijke structureel aanpakt. Tegelijk willen we ook een principieel akkoord over het confederalisme waarbij we nog alleen die dingen samen doen die ons omwille van de schaalvoordelen voordelen oplevert, maar bijvoorbeeld de sociale zekerheid gesplitst wordt", aldus Bracke. Begin november zal de N-VA meer gedetailleerde voorstellen lanceren.Wouter Beke stelde dat er geen sprake kan zijn de regeringsvorming opnieuw te blokkeren met onderhandelingen over een nieuwe staatshervorming. "De nieuwe senaat zal bevoegd zijn voor grondwettelijke zaken. Als men daar een consensus vindt over thema's zoals een federale kieskring, why not? Politieke stabiliteit zoals de voorbije twee jaar is echter essentieel voor economisch herstel", aldus Beke die meewarig deed over het voorstel van Bracke. "Indien ik zo'n dingen zou zeggen op het examen was ik gegarandeerd gebuisd." Bruno Tobback wees erop dat ons land al sinds 1970 doende is met onderhandelingen over de staatshervorming en stelde dat er thans in de eerste plaats nood is aan bruggenbouwers. Hij pleitte ervoor dat bijvoorbeeld de verschillende regeringen in dit land bij de start van de nieuwe legislatuur een akkoord zouden sluiten over een gezamenlijke aanpak van de werkloosheid. "We staan voor enorme uitdagingen zoals de vergrijzing en de schuld. Ik vind het erg dit te willen blokkeren voor een niet uit te leggen princiepsovereenkomst". Ook Gwendolyn Rutten liet er geen twijfel over bestaan dat haar partij de volgende vijf jaar niet wil meewerken aan een nieuwe staatshervorming. "We willen vanzelfsprekend wel praten over 'staatsvermindering' want we hebben nog nooit zoveel staat gehad als vandaag. Het N-VA-voorstel om eerst te onderhandelingen over een akkoord over een confederale staat zal volgens haar leiden tot een volledige blokkering van de instellingen. Wouter Van Besien wil de vorming van een nieuwe federale regering evenmin afhankelijk maken van een akkoord over een nieuwe staatshervorming. "Het is absoluut genoeg geweest. De economie moet thans absolute voorrang krijgen". De huidige regering krijgt van Van Besien overigens een onvoldoende mee omdat er nog geen werk gemaakt is van een hervorming van banken, wegens het gemorrel aan de index, de beperkingen van werkloosheidsuitkeringen en het schrappen van energiebesparende maatregelen. (Belga/TV)