De meeste bestuurders ontkomen niet aan de natuurlijke drang om te kijken naar andermans ellende en ongevallen op andere rijbanen, met een kijkfile en gevaarlijke situaties tot gevolg, weet van Rouveroij. In juni al diende hij samen met zijn partijgenoten Marino Keulen en Annick De Ridder een resolutie in waarin hij de Vlaamse regering vraagt naar de haalbaarheid en de mogelijke locatiezones voor het plaatsen van calamiteitenschermen in Vlaanderen. Zulke schermen zijn tussen de 100 en de 200 meter lang en kunnen afgerold worden. In de praktijk blijken ze zeer succesvol te zijn en ook een uitgebreid Brits onderzoek heeft laten zien dat de kijkfile snel afneemt en vaak vanzelf oplost door het snel afschermen van aandachttrekkende gebeurtenissen. "Door het plaatsen van dergelijke schermen ontnemen we het verkeer het zicht op het incident. Daardoor wordt de doorstroming minder gehinderd en is het risico op vervolgongevallen minder groot", zegt van Rouveroij. Door de hoge maatschappelijke kost van de files - "zowel in euro als in ergernis" - zijn de calamiteitenschermen zo goed als onmiddellijk terugverdiend, stelt de Open Vld'er. Binnen de 24 maanden moeten de schermen in Vlaanderen in gebruik genomen kunnen worden, besluit van Rouveroij. (KAV)

De meeste bestuurders ontkomen niet aan de natuurlijke drang om te kijken naar andermans ellende en ongevallen op andere rijbanen, met een kijkfile en gevaarlijke situaties tot gevolg, weet van Rouveroij. In juni al diende hij samen met zijn partijgenoten Marino Keulen en Annick De Ridder een resolutie in waarin hij de Vlaamse regering vraagt naar de haalbaarheid en de mogelijke locatiezones voor het plaatsen van calamiteitenschermen in Vlaanderen. Zulke schermen zijn tussen de 100 en de 200 meter lang en kunnen afgerold worden. In de praktijk blijken ze zeer succesvol te zijn en ook een uitgebreid Brits onderzoek heeft laten zien dat de kijkfile snel afneemt en vaak vanzelf oplost door het snel afschermen van aandachttrekkende gebeurtenissen. "Door het plaatsen van dergelijke schermen ontnemen we het verkeer het zicht op het incident. Daardoor wordt de doorstroming minder gehinderd en is het risico op vervolgongevallen minder groot", zegt van Rouveroij. Door de hoge maatschappelijke kost van de files - "zowel in euro als in ergernis" - zijn de calamiteitenschermen zo goed als onmiddellijk terugverdiend, stelt de Open Vld'er. Binnen de 24 maanden moeten de schermen in Vlaanderen in gebruik genomen kunnen worden, besluit van Rouveroij. (KAV)