Op de vraag 'Wat is uw meest glorieuze mislukking?' antwoordt Peter Swinnen onmiddellijk: 'Mijn ontslag als Vlaams bouwmeester.' Had hij dat niet zien aankomen? 'Nee. Toch niet dat het op zo'n valse en brutale manier zou gebeuren.' Uren ging het gesprek toen al over de opdracht en functie van de architect, over architectuur en het ruimtelijke beleid in ons land - of beter: over het gebrek daaraan - en over het nieuwe Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 'Een wollig document van 185 bladzijden waarin het woord architectuur maar één keer voorkomt', zegt Swinnen. 'De maatschappelijke noodzaak van architectuur is politiek nog altijd onvoldoende doorgedrongen.'
...