Waar er in 2008 nog 1.082 exploitanten van kermisattracties actief waren, waren dat er eind 2016 slechts 945. Dat uit een analyse van het NSZ op basis van de cijfers van de FOD Economie. De daling is zowel in Wallonië als Vlaanderen voelbaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt daarentegen hun aantal licht. Het NSZ schuift meerdere redenen voor de daling naar voor: de toenemende verzuring bij omwonenden, de steeds kortere tijd om de attractie op de bouwen maar vooral ook de toenemende concurrentie met de pretparken. Het NSZ vraagt aan de gemeenten om samen met de foorreizigers een belevingsplan op te stellen dat inspeelt op de (plaatselijke samenleving. Gemeenten moeten volgens het NSZ ook een aantal financiële tussenkomsten voorzien om de kosten van de foorreizigers te drukken. Verder worden grote kermissen volgens het NSZ alsmaar vaker naar de rand van de stad verbannen om het syndroom van Not In My Backyard het hoofd te bieden. Waar de traditionele dorpskermis verdwijnt en enkel de grotere kermissen overblijven, hebben die laatste ook te kampen met een toenemende concurrentie van de grote pretparken, aldus het NSZ. (Belga)

Waar er in 2008 nog 1.082 exploitanten van kermisattracties actief waren, waren dat er eind 2016 slechts 945. Dat uit een analyse van het NSZ op basis van de cijfers van de FOD Economie. De daling is zowel in Wallonië als Vlaanderen voelbaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt daarentegen hun aantal licht. Het NSZ schuift meerdere redenen voor de daling naar voor: de toenemende verzuring bij omwonenden, de steeds kortere tijd om de attractie op de bouwen maar vooral ook de toenemende concurrentie met de pretparken. Het NSZ vraagt aan de gemeenten om samen met de foorreizigers een belevingsplan op te stellen dat inspeelt op de (plaatselijke samenleving. Gemeenten moeten volgens het NSZ ook een aantal financiële tussenkomsten voorzien om de kosten van de foorreizigers te drukken. Verder worden grote kermissen volgens het NSZ alsmaar vaker naar de rand van de stad verbannen om het syndroom van Not In My Backyard het hoofd te bieden. Waar de traditionele dorpskermis verdwijnt en enkel de grotere kermissen overblijven, hebben die laatste ook te kampen met een toenemende concurrentie van de grote pretparken, aldus het NSZ. (Belga)